Obsah

Soubor v Inkscape
Obdélník a základní úpravy
Elipsa
Hvězda a mnohoúhelník
Spirála
Čára
Bézierova křivka
Výplň a obrys
Režim Úpravy
Seskupování
Zarovnat a rozmístit
Úprava křivek pomocí uzlů


Návod pro použití vektorového kreslícího programu Inkscape, www.inkscape.org

Autor: Václav Votruba

Bézierova křivka a přímá čára

Podobná čáře je Kresba Bézierových křivek a přímých čar. Spouští se kliknutím na panel Nástroje nebo klávesou SHIFT+F6. Ovládání je podobné jako při kreslení čáry, ale v některých detailech se liší. Prvním kliknutím a klikáním vzniká lomená čára, ukončuje se klávesou ENTER. Pokud podržíme levé tlačítko myši, můžeme volit napojení čáry pod určitým úhlem. Pokud začneme tažením myši, pak stisknutí CTRL umožní přímou čáru klonit po 15°, kliknutí a ENTER ukončí nakreslení přímé čáry. SHIFT a kliknutí umožní přidat čáru k předchozím, ukončení čáry v počátečním bodě křivky vytvoří uzavřenou křivku.