Obsah

Soubor v Inkscape
Obdélník a základní úpravy
Elipsa
Hvězda a mnohoúhelník
Spirála
Čára
Bézierova křivka
Výplň a obrys
Režim Úpravy
Seskupování
Zarovnat a rozmístit
Úprava křivek pomocí uzlů


Návod pro použití vektorového kreslícího programu Inkscape, www.inkscape.org

Autor: Václav Votruba

Úpravy objektů

Teď, když už víme, jak vytvářet a upravovat základní objekty, i když v případě hvězd a mnohoúhelníků mohou být komplikované, potřebujeme ještě vědět, jak je spojit dohromady. Nastal čas vrátit se do režimu Úpravy (F1) a podívat se na něj podrobněji.

Jeho panel nástrojů umožňuje i to, co klávesnice a myš nedovolí. Kliknutí na první ikonu vybere všechny objekty nebo uzly, kliknutí na druhou všechny objekty v různých odemčených vrstvách a kliknutí na třetí ikonu zruší výběr. To první se dá uskutečnit i klávesovou zkratkou CTRL + A a to druhé CTRL + ALT + A.

Další dvě ikony umožňují otáčení objektu o 90° proti či po směru hodinových ručiček (stejně jako CTRL + ] a CTRL + [), další dvě ikony převracejí zrcadlově vertikálně a horizontálně.

Objekty, které jdou přes sebe, se dají uspořádávat pomocí dalších čtyř ikon - posunout úplně dolů (END), posunout dolů (PAGE DOWN), posunout nahoru (PAGE UP), posunout úplně návrh (HOME).

Další ikony umožňují nastavit umístění levého dolního rohu prostoru objektu (0,0 je na plátně vlevo dole). Další dvě nastavují šířku a výšku objektu, poslední jednotky, v jakých se údaje objevují.