Čára

Obsah

Soubor v Inkscape
Obdélník a základní úpravy
Elipsa
Hvězda a mnohoúhelník
Spirála
Čára
Bézierova křivka
Výplň a obrys
Režim Úpravy
Seskupování
Zarovnat a rozmístit
Úprava křivek pomocí uzlů


Návod pro použití vektorového kreslícího programu Inkscape, www.inkscape.org

Autor: Václav Votruba

Zvláštním útvarem je čára, zvaná Kresba od ruky. Spouští se kliknutím na panel Nástroje nebo klávesou F6. Prostým tažením myši se vytvoří čára, začneme-li další čáru kreslit z jednoho táhla předchozí čáry, čáry se spojí a vzniká jedna lomená čára. Kliknutím s CTRL se objeví jeden bod, tažením s SHIFT se přidá nová čára k předchozí čáře (pokud jsme SHIFT drželi už po dokončení předchozí čáry). Končí-li čára v počátečním bodě, vznikne uzavřená křivka.