Obsah

Soubor v Inkscape
Obdélník a základní úpravy
Elipsa
Hvězda a mnohoúhelník
Spirála
Čára
Bézierova křivka
Výplň a obrys
Režim Úpravy
Seskupování
Zarovnat a rozmístit
Úprava křivek pomocí uzlů


Návod pro použití vektorového kreslícího programu Inkscape, www.inkscape.org

Autor: Václav Votruba

Elipsa

Druhým základním tvarem je elipsa. Její vytváření se zapne kliknutím na symbol vlevo na panelu Nástroje nebo lépe funkční klávesou F5. Pak stačí zatáhnout myší na plátně a objeví se elipsa. Budeme-li při tažení držet klávesu CTRL, místo libovolné elipsy vytvoříme kruh nebo elipsu s celočíselným podílem os, s klávesou SHIFT se kreslí od středu.

Rozměry můžeme měnit i myší pomocí čtvercového táhla na obvodu obdélníku. Kruhové táhlo mění elipsu na úseč (tažením uvnitř) nebo výseč (tažením vně). Viz příklad:

Chceme-li rychle vrátit zpět elipsu, stačí se stisknutým SHIFT kliknout na kruhové táhlo. A chceme-li z elipsy kružnici, stačí při stisknutém CTRL kliknout na hranaté táhlo.

V režimu Úpravy (F1) se dá, stejně jako u obdélníku, měnit rozměry, otáčet a kosit elipsu.

V režimu Elipsa (F5) je přístupný panel nástrojů, ale rozměry, tedy poloměr, se navolit nedají, Start a Konec znamenají, kde začíná či končí úseč/výseč, počínaje vpravo uprostřed (stejně jako u jednotkové kružnice, kladný směr je proti směru hodinových ručiček). Další ikony přepínají mezi úsečí a výsečí, poslední vrátí zpět elipsu.