Obsah

Soubor v Inkscape
Obdélník a základní úpravy
Elipsa
Hvězda a mnohoúhelník
Spirála
Čára
Bézierova křivka
Výplň a obrys
Režim Úpravy
Seskupování
Zarovnat a rozmístit
Úprava křivek pomocí uzlů


Návod pro použití vektorového kreslícího programu Inkscape, www.inkscape.org

Autor: Václav Votruba

Hvězda - mnohoúhelník

Třetím základním tvarem, či spíše tvary, je hvězda, snadno zaměnitelná za mnohoúhelník. Do jejího režimu se dostaneme kliknutím na příslušnou ikonu v panelu Nástroje nebo klávesou *.

Panel nástrojů nám umožňuje přepnout mezi hvězdou a mnohoúhelníkem, číslo stanovuje počet cípů hvězdy nebo počet vrcholů mnohoúhelníku. Na další volby se podíváme později.

Dvě táhla umožňují objekt upravovat. První táhlo, na vrcholu, prodlužuje nebo zkracuje cípy hvězdy, zvětšuje či zmenšuje mnohoúhelník, při otáčení se otáčí i objekt. Druhé táhlo mezi dvěma vrcholy umožňuje kosit cípy hvězdy (pro mnohoúhelník je dostupné jen první táhlo). Viz příklady trojúhelníku (A) a trojcípé hvězdy se zkosenými cípy (B):

A teď zpět k panelu nástrojů. Nedoporučuje se využít možnosti nastavit počet vrcholů na maximálních 1024, protože obvykle počítač nestihne v rozumném čase vypočítat vykreslení a "zamrzne" (stejně takový počet nevyužijeme, stačí maximálně 100 vrcholů). Hvězda má dostupné nastavení Poměru paprsku (od 0,01 do 1,00), které v minimální podobě nakreslí hvězdu bez středu a v maximální podobě pravidelný 2n úhelník (má-li hvězda 5 cípů, bude to desetiúhelník). Pokud přitom posuneme první táhlo přes střed hvězdy, popřípadě ještě zatočíme, dostaneme takový obrázek:

Kliknutí s CTRL na některé z táhel vrátí zpět tvar objektu před úpravou.

Zaoblení v panelu nástrojů zaoblí (od -10 do 10) rohy cípů nebo vrcholů, kladné číslo směrem ven, záporné dovnitř, ale stejně při překročení určité úrovně dojde k "přetočení" cípů, takže pojmy uvnitř a venku nejsou úplně přesné. Viz obrázek A. Návrat zpět zaručí poslední ikona na panelu nástrojů nebo kliknutí myši na táhla se SHIFT. Nastavení náhodného čísla (od -10 do 10) je potřeba vyzkoušet. Viz obrázek B.