Obsah

Soubor v Inkscape
Obdélník a základní úpravy
Elipsa
Hvězda a mnohoúhelník
Spirála
Čára
Bézierova křivka
Výplň a obrys
Režim Úpravy
Seskupování
Zarovnat a rozmístit
Úprava křivek pomocí uzlů


Návod pro použití vektorového kreslícího programu Inkscape, www.inkscape.org

Autor: Václav Votruba

Zarovnat a rozmístit

Časem získáme - oprávněný - pocit, že rukou (či myší) nedokážeme objekty umístit tak přesně, jak by bylo potřeba. A proto je dobré podívat se, co nabízí panel Zarovnat a rozmístit, který se zobrazí po klávesové zkratce CTRL + SHIFT + A. Můžeme navolit, zda se bude pracovat s výběrem (asi nejrozumnější), nebo s první vybranou, poslední vybranou, nejmenší, největší položkou, stranou, kresbou.

Relativní přesun zarovná objekty nalevo od levého okraje, srovná jejich levé okraje, srovná podle středu, srovná jejich pravé okraje, zarovná napravo od pravého okraje, popř. srovná písmena textu svisle pod sebe jakoby podle levé zarážky. Druhá řádka provádí analogicky vertikálně.

Rozmístit přeskupí vybrané objekty tak, že jejich levé okraje, středy, pravé okraje či šířky objektů budou v rámci výběru rozmístěny pravidelně, tedy se stejnou mezerou mezi nimi (ne objekty, ale levými okraji, ...). To samé na další řádce vertikálně.

Odstranit přesahy umožní rozmístit objekty tak, že po kliknutí na poslední ikonu se objekty přeskupí bez překrývání, popřípadě s mezerou nastavenou vodorovně (V) či svisle (S).