Obsah

Soubor v Inkscape
Obdélník a základní úpravy
Elipsa
Hvězda a mnohoúhelník
Spirála
Čára
Bézierova křivka
Výplň a obrys
Režim Úpravy
Seskupování
Zarovnat a rozmístit
Úprava křivek pomocí uzlů


Návod pro použití vektorového kreslícího programu Inkscape, www.inkscape.org

Autor: Václav Votruba

Seskupování

Potřebujeme-li pracovat s více objekty najednou nebo z nich trvale či dočasně vytvořit jeden, potřebujeme pracovat se seskupováním.

Nejdříve jak vybírat objekty v režimu Úpravy - všechny najednou pomocí CTRL + A, některé pomocí SHIFT a klikáním na jednotlivé objekty. Myší se dá vybírat i tak, že zatáhneme přes vybírané objekty. Výběr se rychle zruší klávesou ESC nebo kliknutím myši mimo vybranou oblast.

Spojit objekty se dá pomocí kláves CTRL+G, tento výběr se rozloží CTRL + U. Chceme-li ve výběru pracovat s jedním objektem, pak na něj klikneme s CTRL.

Jen pro ilustraci dva obrázky. A - označen výběr objektů, ještě není seskupen, ale dá se s ním jako se seskupeným pracovat, B - oblast objektů seskupena v jeden