Makra - panel nástrojů

První díl - účel a nahrání makra

Soubor s prvními pěti makry

V souboru makra.xls je nahráno pět maker - pro ohraničení označené oblasti dvojitou čarou okolo a jednoduchou uvnitř; pro zrušení ohraničení vybrané oblasti; pro smazání dat a zrušení veškerého ohraničení na celém listě; vložení nového listu; odstranění aktivního listu.

Teď si řekneme, jak k těmto makrům vytvořit panel nástrojů. Režim úpravy panelů se vyvolává přes Zobrazit - Panely nástrojů - Vlastní. Po přepnutí na záložku Panely nástrojů si můžeme vytvořit Nový panel nástrojů. Zatržením ho můžeme zobrazit nebo zrušit jeho zobrazení, nebo ho odstranit.

Zde měl být obrázek

Na tento panel můžeme přidat jakákoliv tlačítka zastupující funkce, které potřebujeme. A - samozřejmě - můžeme přidat ikony zastupující námi vytvořená makra. To se udělá přepnutím na záložku Příkazy, vybráním kategorie Makra a přesunutím tlačítka Vlastní tlačítko na náš panel nástrojů.

Zde měl být obrázek

Tlačítko se dá upravit kliknutím pravého tlačítka myši na onom tlačítku. Nabídka (A) umožňuje zobrazovat pouze ikonu (Výchozí), ikonu s textem nebo jen text; umožňuje změnit ikonu (Upravit vzhled tlačítka (B) a Změnit vzhled tlačítka (dle předpřipravených vzorů); spojit tlačítko s makrem - Přiřadit makro (C). Dobré je změnit i název - ten se pak bude oběvovat při přesunu myši přes tlačítko.

Zde měl být obrázek Zde měl být obrázek Zde měl být obrázek
A B C