Makra

Makra se používají k zjednodušení činnosti. Opakujeme-li často činnost, která je jednoduchá a opakovatelná, můžeme ji příslušný program naučit, aby ji pak vyvoláním opakoval sám. Například určitá nastavení tabulky, prohledání textu za účelem nahrazení více mezer jednou mezerou, vymazání prázdných řádků, apod.

Zde měl být obrázek

K záznamu a práci s makry se dostaneme přes Nastavení - Makra . Nejprve se podíváme, zda vůbec můžeme s makry pracovat, jak je nastaveno zabezpečení před či s makry.

Zde měl být obrázek

Doporučuji zabezpečení střední - zaručuje, že makra spustíme, i když nás program bude varovat a bude se nás ptát, zda makra povolit či zakázat.Při nízkém zabezpečení se nás ptát nebude (nebezpečí, že nebudeme vůbec vědět, že v dokumentu makra jsou), při vysokém makra sám zablokuje.

Zde měl být obrázek

Máme-li makra povolena a máme představu, co zaznamenáme, můžeme spustit Záznam nového makra. Nejdříve nastavíme "formality" - název makra (určitě bez diakritiky, mezer, hvězdičky a otazníku), jeho umístění (osobní sešit maker jen pro případ "domácího uložení", makro bude dostupné ve všech dokumentech spouštěných na onom počítači, zatímco v případě uložení do tohoto sešitu bude dostupné s tímto dokumentem), případně klávesová zkratka (POZOR - nepřemazat si existující a často používané klávesové zkratky typu CTRL - S (uložení), apod.), popis makra (za rok, až budete makro prohlížet, jako když najdete).

Zde měl být obrázek

P záznamu činnosti nezapomeňte Nástroje - Makro - Zastavit záznam. Makro pak bude dostupné po vyvolání klávesové zkratky nebo přes Nástroje - Makro - Makra, kliknutí na příslušné makro a Spustit. Může se stát, že makro způsobí chybu, že se budeme chtít podívat, jak je vytvořené nebo ho dokonce upravit. Což lze přes Nástroje - Makro - Makra, kliknutí na příslušné makro a Upravit. Dostaneme se do editoru jazyka maker Visual Basic.

Zde měl být obrázek

Makro má na začátku Sub Název_makra() a na konci End Sub, mezitím příkazy. "Zelené řádky" jsou poznámky, mají na začátku řádky apostrof ('). Příkazy se dají dopsat ručně nebo odstranit.