Jak se zachovati v případě požáru

  1. zjistíme, odkud se začíná požár šířit
  2. rozhodneme, zda jsme schopni jej uhasit sami
  3. nejsme-li, zjistíme, zda unikneme

Výkladový slovník

dým
Kouř nebo též dým, lidově též čoud či čmoud, je produkt nedokonalého spalování. Obsahuje obvykle bezbarvé plyny a drobné viditelné části. Zdroj: wikipedia - heslo kouř
teplo
Teplo je fyzikální veličinou popisující změnu termodynamického stavu systému, nikoli stav samotný. Zdroj: wikipedia - heslo teplo
plameny
1Plamen je prostor s hořícími plyny. Oheň je forma hoření. Většinou toto slovo označuje kombinaci svítivé záře a velkého množství tepla, které se uvolňuje při rychlé a samoudržující se exotermické oxidaci hořlavých plynů, které se uvolňují z paliva — hoření. Teplo a světlo je vytvářeno plameny, které se pohybují nad palivem. Oheň se zažehne, pokud je hořlavá látka vystavena teplu nebo jinému zdroji energie. Později se sám udržuje díky teplu, které produkuje. Uhasíná, pokud vyhoří všechno palivo, výrazně poklesne teplota paliva nebo se k ohni již nedostane kyslík! Zdroj: wikipedia - heslo oheň
2Plameny (skupina), propagandistická hudební skupina někdejšího Socialistického svazu mládeže Zdroj: wikipedia - heslo Plamen