Stránka s vloženými objekty

Poznámka: Původně jsem nechtěl přidávat k zobrazení swf souboru podmínku pro Internet Explorer 6, protože jej považuji za nebezpečný software a ve škole jej všude nahrazuji nejnovější verzí Internet Explorer (a samozřejmě alternativami Firefox 3.5 a Opera 10.), ale protože je rozšířen na čtvrtinu trhu (Zdroj: zde - jen volte vlevo Report: Browsers -> Browsers Version), respektuji to.

prezentace Úvod do grafiky

Prezentaci používám v 1. ročníku, kdy se studenti seznamují se základními pojmy grafiky. Prezentace je doplněna o příklady obrázků, o referáty na téma LCD/CRT monitory, o prostor na dotazy, vyhledávání cizích slov, o diskusi mezi studenty a učitelem.

Prezentace je statická, chcete-li další stránku, musíte na ni kliknout. Prezentace byla vytvořena v programu OpenOffice.org Impress, který umí exportovat do formátu swf. Zde by měla být prezentace o grafice

Příklad na vložený text

Pro hodinu o Pascalově trojúhelníku jsem si připravil (a nakonec nepoužil, protože jsme museli opravit čtvrtletní práci) několik básní Emila Caldy, význačného to matematika a především propagátora matematiky mezi studenty a učiteli matematiky. Básně sem přikládám bez laskavého svolení, doufám, že se na mne Doc. RNDr. Emil Calda, CSc. nezlobí.

Odkud se vzal další význam slova SPAM

V 1. ročníku si některý student připravuje referát na téma SPAM. Ač mají dost času, aby si našli i wikipedii, dosud nikdo z nich neobjevil souvislost obtěžujících mailů, konzerv s lančmítem a scénkou Monty Pythons. Proto tento odkaz na Youtube:

To by člověk nevěřil, co všechno Youtube do svého kódu pro vložení dává. Validátor mi tam našel řadu chyb.