Úkoly k procvičení

První díl - účel a nahrání makra

Druhý díl - vlastní panel nástrojů

Třetí díl - vytváření funkcí a podmínka

Čtvrtý a pátý díl - podmínky, cykly, vkládání dat a výstupy

Šestý díl - několik algoritmů a jejich řešení

Sedmý díl - jak na formuláře

Jak "vymyslet" algoritmus - příklad s násobením a dělením nahrazeným sčítáním a odčítáním, včetně symbolů vývojových diagramů

Makra, funkce, formuláře

S pomocí záznamu makra

Pomocné funkce

function Zbytek(delenec, delitel)
pomocnydelenec = delenec
While pomocnydelenec >= delitel
pomocnydelenec = pomocnydelenec - delitel
Wend
Zbytek = pomocnydelenec
End Function