www.votruba.in

Logické obvody a počítače

Výroková logika

Výrok je každé tvrzení, o jehož pravdivosti se lze přesvědčit. Můžeme říci, že výrok platí (logická pravda nebo 1) nebo neplatí (logická nepravda nebo 0). Následující tabulka vypisuje všechny možné výsledky logických funkcí provedených s výroky A a B:

ABf1f2f3f4f5f6f7f8f9f10f11f12f13f14f15f16
000000000011111111
010000111100001111
100011001100110011
110101010101010101

U některých funkcí můžeme hned říci, čemu se rovnají:
f1 logická nepravda, 0
f16 logická pravda, 1
f4 výrok A
f6 výrok B
U dalších si musíme zavést zatím neznámé logické funkce.

Negace

Negace je obrácení logiky, negace 0 = 1, negace 1 = 0, zapisujeme 0 nebo 1; negace A bude zapsána A. Negaci můžeme chápat i tak, že řekneme "neplatí výrok A" nebo "Neplatí, že platí výrok A".
Teď vidíme, že některé funkce jsou negacemi A nebo B
f13=A
f11=B

Logický součet

Logický součet se dá chápat jako spojka nebo, taky se pro logický součet používá anglický název OR, tedy platí výrok A nebo výrok B zapíšeme A+B=B+A. Logický součet chápeme v nevýlučném směru, tedy že mohou platit i oba výroky zároveň.
Teď vidíme, že některé funkce jsou logickým součtem A a B nebo negací logického součtu A a B
f8=A+B neboli OR
f9=A+B neboli NOR, říká se mu i Pierceova funkce

Logický součin

Logický součin se dá chápat jako spojka a zároveň, taky se pro logický součin používá anglický název AND, tedy platí výrok A a zároveň výrok B zapíšeme A.B=B.A
Teď vidíme, že některé funkce jsou logickým součinem A a B nebo negací logického součinu A a B
f2=A.B neboli AND
f15=A.B neboli NAND, říká se mu i Shefferova funkce

Ekvivalence

Ekvivalencí chápeme vazbu buď nebo, pro ekvivalenci se používá anglický název IOR, Inclusive OR, tedy "výrok A platí právě tehdy, když platí výrok B" a zapíšeme A<=>B=B<=>A
f10=A<=>B

Nonekvivalence

Nonekvivalencí chápeme vazbu právě tehdy, když, pro nonekvivalenci se používá anglický název XOR, Exclusive OR, tedy "buď platí výrok A nebo platí výrok B" a zapíšeme A (+) B(+) chápejte jako + v kroužku
f7=A(+)B

Shrnutí

AB0ANDf3Af5B(+)ORNOR<=>Bf12Af14NANDf1
000000000011111111
010000111100001111
100011001100110011
110101010101010101

Logické obvody - hradla

Z hlediska konstrukce logických obvodů a z hlediska vlastností polovodičových prvků se ukázalo, že řadu funkcí musí zastoupit kombinace jiných funkcí. Některé logické obvody nelze zkonstruovat a musí se nahradit právě kombinací jiných.

zde měl být obrázek hradel

A z těchto logických obvodů můžeme sestavit řadič, procesor, ...

Rozšiřující učivo

Další funkce se dají vyjádřit pomocí již pojmenovaných a zavedených funkcí.
f3=A.(A(+)B)
f5=B.(A(+)B)
f12=B+A.B
f14=A+A.B
Kromě toho platí následující vztahy:

VlastnostLog. součetLog. součin
komutativnostA+B=B+AA.B=B.A
asociativnostA+(B+C)=(A+B)+CA.(B.C)=(A.B).C
distributivnostA.(B+C)=A.B+A.CA+(B.C)=(A+B).(A+C)
vyloučení třetího stavuA+A=1A.A=0
neutrálnost 0 a 1A+0=AA.1=A
agresivnost 0 a 1A+1=1A.0=0
absorpceA+A=AA.A=A
absorpceA+A.B=AA.(A+B)=A
absorpce negaceA+A.B=A+BA+A.B=A+B
absorpce negaceA.(A+B)=A.BA.(A+B)=A.B

Dvojitá negace dá původní výrok.

De Morganovy zákony

A+B=A.B
A.B=A+B

Zdroje

Zájemcům o něco víc doporučuji seriál na root.cz, případně si kdekoliv najít pojmy jako Karnaughova mapa, Shannonova funkce, zápis funkce v disjunktním nebo konjunktním tvaru.

Spojení: v.votruba(zavináč)gmail.com