Obsah

Soubor v Inkscape
Obdélník a základní úpravy
Elipsa
Hvězda a mnohoúhelník
Spirála
Čára
Bézierova křivka
Výplň a obrys
Režim Úpravy
Seskupování
Zarovnat a rozmístit
Úprava křivek pomocí uzlů


Návod pro použití vektorového kreslícího programu Inkscape, www.inkscape.org

Autor: Václav Votruba

Inkscape - vektorové kreslení

Inkscape je vektorový editor šířený pod licencí GNU GPL, což pro většinu uživatelů znamená, že jej mohou používat legálně zdarma.

Po otevření je připravena čistá plocha A4 v režimu úprav. Dole jsou panely Paleta a Stavový řádek, vlevo panel Nástroje, nahoře panely Panel příkazů a Panel s ovládacími prvky nástroje, kromě toho jsou zapnuty pravítka a posuvníky.

Jako ve většině programů i zde pro novou kreslící plochu platí klávesová zkratka CTRL+N (Nový), otevření CTRL+O. Nový i otevíraný dokument se otevře vždy v novém okně (s výjimkou otevření prvního souboru). Mezi otevřenými dokumenty se dá přecházet pomocí CTRL+TAB nebo CTRL+SHIFT+TAB.

Umí pracovat s vektorovými formáty *.ai, *.emf, *.wmf. Jeho výchozím formátem je *.svg (Scalable Vector Graphic), což je nový vektorový formát nespojený s žádným výrobcem software a rozšiřující se. Vychází z jazyka XML, což znamená, že se dá upravovat i jako textový soubor. Dále dokáže otevřít soubory ve formátu *.pdf, *.wpg, *.ggr, *.xaml, *.gif, *.jpeg, *.bmp, *.ico, *.tiff, *.tga, *.pcx.

Pro uložení funguje klávesová zkratka CTRL+S, Uložit jako CTRL+SHIFT+S. Obrázky dokáže exportovat do formátu *.bmp a ukládá ve formátech *.svg, *.ps, *.eps, *.pdf, *.emf, *.pov, *.odg, *.tex, *.gpl, *.xaml.

Někdy je obrázek příliš velký a je potřeba posunout se na plátně. K tomu slouží CTRL + šipky nebo prostřední tlačítko myši, posuvníky se pomocí CTRL +B dají zobrazit nebo skrýt. Je-li potřeba oddálit pohled, použije se buď klávesa - nebo SHIFT+prostřední tlačítko myši nebo SHIFT+pravé tlačítko myši. Pro přiblížení, je-li obrázek příliš malý nebo chceme-li vidět detail, se použije kávesa + nebo CTRL+prostřední tlačítko nebo CTRL+pravé tlačítko. Zvolený pohled je vidět, nebo se dá změnit, vpravo dole s %.