Obsah

Obsah

Soubor v Creative Docs
Panel nástrojů - vlevo
Práce s objektem
Styly a vlastnosti
Pravé tlačítko na objektu
Práce s objekty
Práce s textem


Návod pro použití vektorového kreslícího programu Creative Docs .NET, www.creativedocs.net

Autor: Václav Votruba

Creative Docs .NET

Creative Docs .NET volně použitelný pro soukromé účely, nesmí se dále šířit komerčně.

Po otevření je připravena čistá plocha A4 v režimu Documents. Vlevo je dostupný panel nástrojů, vpravo panel pro vlastnosti objektů.

Jako ve většině programů i zde pro novou kreslící plochu platí klávesová zkratka CTRL+N (Nový), otevření CTRL+O. Nový i otevíraný dokument se otevře do stejného prostředí, otevřené soubory jsou dostupné přes záložky.

New - Nový (CTRL + N), přes šipku možnost volby předlohy
Open - Otevři (CTRL + O), přes šipku naposledy otevřené soubory
Save - Ulož (CTRL + S)
Print - Tiskni (CTRL + P)
Export - Umožní export do jiných formátů
Close All - Zavře všechny otevřené soubory
Save As - Ulož jako (umožní změnu názvu souboru)
Save As Template - Ulož jako předlohu

Jeho výchozím formátem je *.crdoc (Creative Doc), což je vektorový formát spojený pouze s tímto programem. Jiné soubory otevřít neumí, exportovat umí do formátů *.pdf, *.jpeg, *.gif, *.png, *.tiff, *.bmp, *.ico.