www.votruba.in

úvodní stránka

škola:

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra

Život:

fotky
odkazy


Práce se soubory

panelový správce souborů

klávesové zkratky

Práce s počítači

Předchůdce počítačů - videonávod na práci s mechanickou kalkulačkou PRODUX 1935

Hardware - aneb co je uvnitř

Proč počítače používají dvojkovou soustavu a jak funguje - zde.
Co jsou to logické funkce a logické členy - zde.

prezentace z oblasti hardware (ve formátu pps): myš, klávesnice a pevný disk. V pdf prezentace rozebrání počítače.

Práce v lokální síti

prezentace ve formátu pdf: sítě

Operační systém

prezentace o operačním systému

 1. Proč linux? Agitační stránky o Linuxu s přehledem
 2. Informace o linuxu pro všechny kategorie zájemců na stránkách www.root.cz jdou do hloubky
 3. Můj Macstránky o počítačích a zařízeních firmy Apple tvořené fanoušky
 4. Můj Mac a přehled operačních systémů
 5. A samotný Apple
 6. Stránky Microsoft

Prezentace informací

pár poznámek

prezentace a grafické objekty

Internet a elektronická komunikace

Počítačová grafika

Základní pojmy: vektor a rastr, RGB a CMYK, formáty JPG, GIF, BMP, TIFF, SVG

Návod na základní použití vektorového kreslícího programu Inkscape. Ve formátu html zde, jako e-book typu FreeMaestro ke stažení.

Podrobněji k vektorovému kresleni: vektorové kreslení

Úpravy fotografií

stránky P. Roubala, učitele na gymnáziu, pro školení modulu Grafika - přehledné a úplné seznámení s grafikou na PC

stránky Ondřeje Neffa s mnoha návody a postřehy

stránky o fotografování a fotoaparátech

server o grafice, včetně fotografií, videa, tisku

Programy zdarma a návody na práci s nimi

Photofiltre: postupy k Photofiltre, program Photofiltre (Ne! Studio) je zdarma.

Paint.NET: postupy k Paint.NET, zjednodušená verze zde, program paint.net je pro nekomerční použití zdarma.

Gimp: má své české stránky, ale rok netknuté, nicméně se stále vyvíjí ke stažení.

Zoner Photo Studio: český program, který se blíží profesionálním. Zdarma bývají uvolňovány starší verze. Např. zde, ale anglicky, na stránkách Slunečnice je verze 13. Jiné alternativy jsou zmíněny zde.

Moje poznámky

Návody na změnu rozměrů a ořez/výřez v programech GIMP, Paint.net a Photofiltre 7

Textový editor

První tištěná bible znamenala průlom - nejen technologický (dá se tisknout a nemusí se opisovat), ale především ideologický, možná srovnatelný s rozšířením Internetu v dnešní době - dá se daleko hůře lhát a zapírat. Britská knihovna má pro Gutenbergovu knihu zvláštní stránku.

Rozměry papíru

Wikipedia - rozměry papíru; výcuc o rozměrech stránky

Písmo

obrázkový výklad vývoje písma, vývoj písma (latinky) v obrázcích - anglicky a slovy - česky
poznámky o písmu
Některé znaky vyvoláme pomocí ASCII kódu, jiné ve skryté klávesnici s klávesou Alt vpravo (je označena ALtGr). Více zde

 • Antikva: Arabic Typesetting, BatangChe Normální, Book Antiqua, Bookman Old Style, Cambria, Century Schoolbook, Constantia, DejaVu Serif, Garamond, Gentium Basic, Gentium Book Basic, Georgia, Liberation Serif, Linux Libertine, Lucida Bright, Nyala, Monotype Corsiva, Palatino Linotype, PT Serif, Sylfaen, Times New Roman
 • Grotesk: Arial, Arial Black, Arial Narrow, Arimo, Calibri, Candara, Corbel, DejaVu Sans, Ebrima, Franklin Gothic, Franklin Gothic Book, Gill Sans, Gulim, Haettenschweiler, Impact, Kartika, Liberation Sans, Linux Biolinum, Lucida Sans, Meiryo, Microsoft Sans Serif, Miriam, Open Sans, Segoe UI, Source Sans Pro Italic, Tahoma, Trebuchet, Tw Cent, Verdana
 • Ozdobné: Comic, Gabriola, Mistral, Segoe Script, Segoe Print
 • Strojové: Century Gothic, Consolas, Courier, Fixed Sys, Liberation Mono, Lucida Console, MS Gothic, MS Mincho, Rockwell, Source Code Pro
 • Symbol: Bookshelf Symbol, MS Outlook, MS Reference Specialty, Symbol, Webdings, Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3 Century Gothic, Consolas, Courier, Fixed Sys, Liberation Mono, Lucida Console, MS Gothic
PDF s ukázkou písem

Odstavec

Odstavec je sled znaků oddělen na konci znakem konce odstavce. V operačním systému Unix se používá na konci odstavce jeden znak, v operačním systému Windows dva znaky. Tento rozdíl se projevuje jenom v holých (neformátovaných) souborech.
Odstavec může být ještě zalomen znakem konce řádky, ta ale odstavec neukončí.
Odstavce můžeme různě zarovnávat (viz další stránky).ukázky zarovnání odstavců

Odrážky a číslování

Odrážky a číslování, víceúrovňové číslování - v pdf

Styly

Formáty písma, odstavců a odrážky a číslování (plus ohraničení a stínování, tabulátory a mnoho dalšího) se dá spojit do jedinečného stylu odstavce. Výchozím stylem je Normální (Word) nebo Výchozí (Writer), ostatní styly z nich vychází, na což je třeba dát pozor - buď je neměnit vůbec anebo s nimi začít. Vše o změnách stylu zde.

Zarovnávání textů - sloupce, tabulátory

tabulátory a tabelační značky - zde

Hromadné úpravy

Chceme-li v celém dokumentu provést úpravy, které se týkají textu s určitou vlastností, používáme nástroj Najít a nahradit.

Tabulky v textových editorech

tabulky

Typografická pravidla

komplexní pohled typografů
stručný úvod na Wikipedii
z hlediska českého jazyka
z hlediska publikování na webu
z hlediska typografů

Korektura textu

korekturní značky FF UK
korekturní značky na stránkách typo.cz
korekturní značky podle normy na stránkách Západočeské univerzity

Oddíly, záhlaví a zápatí, obsah

Oddíly, záhlaví a zápatí - zde

Sloupce

Všechny textové editory WYSIWYG (Word, Writer) mají k dispozici funkce na vkládání stylů - obvykle spojené s formátem. Nastavujeme počet sloupců, jejich šířku (včetně automatického rozdělení), čáru a mezeru mezi nimi. Pokud nejsou sloupce stejně "dlouhé" na výšku, dají se zalomit vložením konce odstavce (na stejném místě jako vkládání konce stránky, oddílu, ...). Ve Wordu se dají sloupce přerušit tím, že nějakému odstavci uvnitř sloupcí přiřadíme, že je jen jediním sloupcem, ve Writeru to takto nelze - musíme se rozhodnout předem, co bude ve sloupcích a co ne.

Rozšiřující učivo

Hromadná korespondence pro Microsoft Office 2010, 2003 a OpenOffice.org 3.xx

Hromadná korespondence - předvádění prezentace, hromadná korespondece - prezentace OO.o, soubory - prezentace popisující vytváření hromadné korespondence v Microsoft Office 2003

šablona - předvádění prezentace, šablona - prezentace MSO - šablona - prezentace OO, soubory - prezentace popisující vytváření šablony v textovém editoru Microsoft Word

formulář - předvádění prezentace formulář - prezentace MSO, formulář - prezentace OO, soubory - prezentace popisující vytváření formuláře v textovém editoru Microsoft Word

grafy v textových editorech

Tabulkový kalkulátor

návod na tabulky - stránky o tabulkovém kalkulátoru

Operátor - jak umocňovat pomocí operátoru a jiné nápovědy

Formát - jak naformátovat obsah buňky, jaké jsou číselné formáty a jak si je vylepšit

Funkce1 - základní a matematické funkce

funkce k zaokrouhlování - pouhý přehled funkcí s příklady

výklad s příklady - podrobnější přehled

výklad s příklady - podrobnější přehled, funkce v MSO Excel i OO.o Calc

Grafy v OpenOffice.org Calc - v novém okně se otevře flash prezentace vytvořená s pomocí programu wink o tom, jak vytvořit graf; ovládá se pomocí zelených šipek

jak pracují tabulkové kalkulátory s datem a časem, jaké funkce jsou v Excelu a Calcu, procvičováací příklady v Excelu a Calcu

funkce pro práci s textem v tab. kalkulátorech, procvičovací příklady v Excelu a Calcu

logické funkce a funkce KDYŽ/IF, procvičovací příklady v Excelu a Calcu

Prezentace vysvětlující používání některých statistických funkcí v tabulkových kalkulátorech, prezentace je ve formátu pdf a odp

Tabulky u státních zkoušek z psaní na počítači - jak na ně v Microsoft Office 2003 a OpenOffice.org 3.2: poznámky v pdf

Algoritmizace úloh

Samostatný cyklus poznámek k vytváření maker: Makra

Kancelářské balíky on-line

 • wikipedie
 • lupa.cz
 • Doplňková četba:

  Databáze

  úvod a relační databáze spojeny s testem, ke XML několik příkladů s hledáním chyb

  Spojení: v.votruba(zavináč)gmail.com