www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Informační technologie - 3. E

pod odkazem Informační technologie vlevo se toho skrývá daleko více, než dám sem, a doporučuji, máte-li čas a chuť, se tam podívat.

1.+2. hodina, 6. 9. 2019, zopakovali jsme základní vzorce, absolutní a relativní odkaz, vysvětlili si odkazy z listu na list (název listu!, je-li název s mezerou, pak je uvozen ' (Alt+039)), zobrazili jsme skrytý list, připomněli si automatické řady (Vyplnit - Řady), číselné a jiné řady, procento, mocnina, skryté sloupce, řádky; formátování buněk - čísel

3.+4. hodina, 13. 9. 2019, funkce data a času

5.+6. hodina, 20. 9. 2019, výpočty, zaokrouhlování

7.+8. hodina, 27. 9. 2019, fiinanční funkce

9.+10. hodina, 4. 10. 2019, podmíněné formnátování, INDEX, KDYŽ, A

11.+12. hodina, 11. 10. 2019, funkce listu SVYHLEDAT a IFFERROR

13.+14. hodina, 18. 10. 2019, formulář, řazení, souhrny

15.+16. hodina, 25. 10. 2019, řazení, souhrny

Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz