www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika 4. C

DenČíslo hodinyProgramÚkol
bylo
02.09.2020 1 Seznámení s plánem učiva, souřadnicový systém, bod, vzdálenost bodů, střed úsečky, směr jako orientovaná úsečka souřadnice bodů, vektor a orientovaná úsečka

07.09.2020 2 Vektory – odchylka vektorů, lineární závislost, odchylka vektorová algebra a analytická geometrie diplomová práce Jana Končela, studenta MFF UK, lineární kombinace a násobky vektorů, odchylka vektorů a skalární součin
09.09.2020 3 Opakobání, procvičování, zkoušení
14.09.2020 4 parametrická rovnice přímky parametrická rovnice přímky
16.09.2020 5 parametrická rovnice přímky
21.09.2020 6 vzájemná poloha přímek - odchylka přímek vzájemná poloha přímek, příklady na vzájemnou polohu přímek
23.09.2020 7 odchylka přímek
bude
30.09.2020 8 obecný a směrnicový tvar obecný tvar rovnice přímky, směrnicový tvar rovnice přímky
05.10.2020 9 procvičování vzájemné polohy přímek písemka, zkoušení
07.10.2020 10 procvičování vzájemné polohy přímek
12.10.2020 11 procvičování vzájemné polohy přímek - samostatná práce
14.10.2020 12 procvičování vzájemné polohy přímek
19.10.2020 13 procvičování vzájemné polohy přímek sedmistránková brožura v PDF vysvětlující kvadratické útvary známé jako kuželosečky.
21.10.2020 14 Kružnice Kuželosečky bakalářská práce Elišky Hejlové
26.10.2020 15 Kružnice
02.11.2020 16 Elipsa - zavedení
04.11.2020 17 zkoušení vzájemné polohy přímek, kružnice, elipsa
09.11.2020 18 vzájemná poloha přímky a kuželosečky
11.11.2020 19 samostatná práce
16.11.2020 20 vzájemná poloha přímky a kuželosečky
18.11.2020 21 rovnice paraboly
23.11.2020 22 zavedení hyperboly
25.11.2020 23 opakování přímek a kuželoseček
30.11.2020 24 1. čtvrtletní práce
02.12.2020 25 oprava čtvrtletní práce
07.12.2020 26 zavedení kombinatoriky Příklad se zmrzlinou
09.12.2020 27 ---
14.12.2020 28 variace a kombinace jako pojmy diplomová práce Jany Farské, studentky MFF UK
16.12.2020 29 faktoriály
21.12.2020 30 Pascalův trojúhelník
04.01.2021 31 předvánoční program
06.01.2021 32 variace s a bez opakování rozdané opakovací příklady
11.01.2021 33 kombinace bez opakování
13.01.2021 34 variace, kombinace, permutace
18.01.2021 35 opakování a zkoušení opakovací příklady
20.01.2021 36 2. čtvrtletní práce
22.01.2021 37 kombinační čísla, Pascalův trojúhelník ještě jednou
38 binomická věta příklady a vysvětlení binomické věty za DÚ
39 použití binomické věty
40 binomická věta ještě jednou
41 kombinační čísla ještě jednou, Náhodné jevy a vztahy mezi nimi Pravděpodobnost - SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava
42 Náhodné jevy a vztahy mezi nimi
43 Pravděpodobnost náhodného jevu
44
45 Pravděpodobnost sjednocení jevů
46 Pravděpodobnost průniku
47 Podmíněná pravděpodobnost
48 Statistická pravděpodobnost
49 zkoušení
50 hodina ppo plese nebude
51 opakování
52 3. čtvrtletní práce
53 praktická odborná zkouška
54 Oprava čtvrtletní práce
55 písemná práce
56 Velký pátek
57 přijímací zkoušky
58 Monty Hallův problém
59 opakování
60 opakování
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz