www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika 4. C

DenČíslo hodinyProgramÚkol
bylo
st 4. 9. 2019 1 Seznámení s plánem učiva, maturity, atd.
pá 6. 9. 2016 2 vektorová algebra – bod, vzdálenost bodů, vektor souřadnice bodů, vektor a orientovaná úsečka

st 11. 9. 2019 3 Vektory – odchylka vektorů, lineární závislost, odchylka vektorová algebra a analytická geometrie diplomová práce Jana Končela, studenta MFF UK, lineární kombinace a násobky vektorů, odchylka vektorů a skalární součin
pá 13. 9. 2019 4 parametrická rovnice přímky parametrická rovnice přímky
st 18. 9. 2019 5 obecný a směrnicový tvar obecný tvar rovnice přímky, směrnicový tvar rovnice přímky
pá 20.9.2019 6 vzájemná poloha přímek - odchylka přímek vzájemná poloha přímek, příklady na vzájemnou polohu přímek
st 25. 9. 2019 7 vzdálenosti přímek
pá 27. 9. 2019 8 procvičování vzájemné polohy přímek
st 2. 10. 2019 9 procvičování vzájemné polohy přímek písemka, zkoušení
pá 4. 10. 2019 10 procvičování vzájemné polohy přímek
st 9. 10. 2019 --- procvičování vzájemné polohy přímek - samostatná práce
pá 11. 10. 2019 11 procvičování vzájemné polohy přímek
st 16. 10. 2019 12 procvičování vzájemné polohy přímek sedmistránková brožura v PDF vysvětlující kvadratické útvary známé jako kuželosečky.
pá 18. 10. 2019 13 Kružnice Kuželosečky bakalářská práce Elišky Hejlové
st 23. 10. 2019 14 Kružnice
pá 25. 10. 2019 15 Elipsa - zavedení
bude
st 6.11.2019 16 Procvičování, zkoušení
pá 8.11.2019 17 Parabola - zavedení písemka na elipsu a kružnici
st 13.11.2019 18 Hyperbola - zavedení
pá 15.11.2019 19 Hyperbola - zavedení
st 20.11.2019 20 Hyperbola - procvičování
pá 22.11.2019 21 Hyperbola - zavedení
st 27.11.2019 23 1. čtvrtletní práce
pá 29.11.2019 24 zavedení kombinatoriky diplomová práce Jany Farské, studentky MFF UK
st 4.12.2019 25 kombinatorické pravidlo součtu a součinu
pá 6.12.2019 26 permutace, faktoriál
st 11.12.2019 27 permutace, faktoriál
pá 13.12.2019 28 opakování
st 18.12.2019 29 opakování - faktoriály
pá 20.12.2019 30
st 8.1.2020 31 variace bez opakování
pá 10.1.2020 32 variace s opakováním
st 15.1.2020 33 kombinace bez opakování
pá 17.1.2020 34 opakování a zkoušení, kombinační čísla opakovací příklady
st 22.1.2020 35 2. čtvrtletní práce
pá 24.1.2020 36 kombinační čísla, Pascalův trojúhelník
st 29.1.2020 37 binomická věta
st 5.2.2020 38 Náhodné jevy a vztahy mezi nimi Pravděpodobnost - SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava
pá 7.2.2020 39 Pravděpodobnost náhodného jevu
st 12.2.2020 40 Statistická pravděpodobnost
pá 14.2.2020 41 Pravděpodobnost náhodného jevu
st 19.2.2020 42 Pravděpodobnost sjednocení jevů
pá 21.2.2020 43 Pravděpodobnost průniku
st 26.2.2020 44 Podmíněná pravděpodobnost
pá 28.2.2020 45 3. čtvrtletní práce
st 4.3.2020 46 Oprava čtvrtletní práce
pá 6.3.2020 47 Poslední hodina
st 11.3.2020 48
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz