www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika 3. E

DenČíslo hodinyProgramÚkol
bylo
čt 5.9.2019 1 úvodní hodina planimetrie - pomůcky: kružítko, pravítko, tužka, sešit bez linek; úvodní test
pá 6.9.2019 2 základní pojmy - bod, úsečka, polopřímka, přímka, křivka, plošný útvar Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
po 9.9.2019 3 konstrukce trojúhelníku, půlení úhlu Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
čt 12.9.2019 4 konstrukce úhlů www.planimetrie.cz - stránky k učebnici; 1. kapitola - vzdálenosti, úsečky
pá 13.9.2019 5 shodnost trojúhelníků
po 16.9.2019 6 vlastnosti trojúhelníků - součet úhlů, trojúhelníková merovnost
čt 19.9.2019 7 vlastnosti trojúhelníků - výšky, rovnoběžky, střídavé a souhlasné úhly 2. kapitola - poloroviny, poloprostory, konvexní útvary
pá 20.9.2019 8 vlastnoti trojúhelníků - těžnice, střední příčky 3. kapitola - trojúhelníky, úhly
pá 20.9.2019 9 vlastnoti trojúhelníků - kružnice opsaná a vepsaná
po 23.9.2019 10 Vlastnosti a obsah trojúhelníků
čt 26.9.2019 11 Heronův vzorec, sinová a cosinová věta písemka na pojmy z polorovin a úhlů
po 30.9.2019 12 sinová a cosinová věta v obecném trojúhelníku 4. kapitola - shodnost geometrických útvarů
čt 3.10.2019 13 Použití sinové a cosinové věty
pá 4.10.2019 14 Použití sinové a cosinové věty goniometrie a trigonometrie, diplomová práce Marie Motyčkové, studentky MFF UK
po 7.10.2019 15 podobnost trojúhelníků
čt 10.10.2019 --- samostatná práce, která nebyla
pá 11.10.2019 17 Čtyřúhelníky rozdělení čtyřúhelníků
po 14.10.2019 18 Čtyřúhelníky
čt 17.10.2019 19 Čtyřúhelníky
pá 18.10.2019 20 Konstrukce trojúhelníků Planimetrie - konstrukční úlohy diplová práce Štěpána Kurky, studenta MFF UK
po 21.10.2019 21 pravidelné mnohoúhelníky
čt 24.10.2019 22 pravidelné mnohoúhelníky
pá 25.10.2019 23 pravidelné mnohoúhelníky otázky k přemýšlení
po 4.11.2019 24 opakování - čtyřúhelníky a trojúhelníky
čt 7.11.2019 25 opakování - čtyřúhelníky a trojúhelníky
pá 8.11.2019 26 opakování - čtyřúhelníky a trojúhelníky příklady z maturitních písemek
po 11.11.2019 27 1. čtvrtletní práce
čt 14.11.2019 28 oprava čtvrtletní práce
pá 15.11.2019 29 kruh a kružnice
po 18.11.2019 30 části kružnice
čt 21.11.2019 31 Kružnice a její části
pá 22.11.2019 32 Kružnice a její části
po 25.11.2019 33 rekurentní vztah a vzorec pro n-tý člen posloupnosti a řady - diplomová práce L. Šibravové z MFF UK; zadání, vlastnosti a speciální posloupnosti jsou vhodné i pro mé studenty
čt 28.11.2019 34 zkoušení - kruh, kužnice, části, mnohoúhelníky posloupnosti
pá 29.11.2019 35 Posloupnosti - rekurentní vztah a vztah pro n-tý člen
po 2.12.2019 36 vlastnosti posloupností
po 2.12.2019 37 vlastnosti posloupností
st 4.12.2019 38 aritmetická posloupnost
čt 5.12.2019 --- Mistrovství republiky
pá 6.12.2019 --- Mistrovství republiky
po 9.12.2019 39 procvičování aritmetické posloupností
čt 12.12.2019 40 součet aritmetické posloupnosti
pá 13.12.2019 41 aritmetická posloupnost - součet
po 16.12.2019 42 geometrická posloupnost - zavedení
čt 19.12.2019 43 jiný program
pá 20.12.2019 44 bude volno příklady na procvičení a řešení
po 6.1.2020 45 opakování aritmetické a geometrické posloupnosti příklady na procvičení a řešení
čt 9.1.2020 46 součet geometrické posloupnosti
pá 10.1.2020 47 součet geometrické posloupnosti, praktické využití posloupností
po 13.1.2020 48 praktické využití posloupností
čt 16.1.2020 49 příklady na procentuální přírůstek/úbytek
pá 17.1.2020 50 opakování ke čtvrtletce
po 20.1.2020 51 2. čtvrtletní práce
čt 23.1.2020 52 oprava čtvrtletní práce
pá 24.1.2020 53 základní pojmy finanční matematiky
po 27.1.2020 54 Jednoduché úročení
čt 30.1.2020 55 úrokovací období
pá 31.1.2020 --- pololetní prázdniny
po 3.2.2020 56 složené úročení finanční matematika
čt 6.2.2020 57 složené úročení
pá 7.2.2020 58 spoření odvození vzorců pro spoření a umořování dluhů
po 10.2.2020 59 umořování dluhů
čt 13.2.2020 60 zkoušení - finanční matematika
pá 14.2.2020 61 zkoušení - finanční matematika
po 17.2.2020 --- jarní prázdniny
čt 20.2.2020 --- jarní prázdniny
pá 21.2.2020 --- jarní prázdniny
po 24.2.2020 62 Stereometrie: hranoly
čt 27.2.2020 63 zkoušení složené úročení
pá 28.2.2020 64 hranoly - povrch a objem úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
bude
po 2.3.2020 65 procvičování video výklad stereometrie
čt 5.3.2020 66 průniky těles a rovin, řezy těles
pá 6.3.2020 67 hodina po plese úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
po 9.3.2020 42 procvičování, zkoušení a něco náročnějšího - řezy těles, diplomová práce Kristýny Jurczykové, studentky MFF UK
čt 12.3.2020 půl vzájemná poloha tří rovin a tří přímek
pá 13.3.2020 43 průniky mnohostěnů s přímkou a rovinou, řezy těles
po 16.3.2020 --- procvičování, zkoušení
čt 19.3.2020 půl hranoly
pá 20.3.2020 45 jehlany
po 23.3.2020 46 bude soutěž
čt 26.3.2020 půl tělesa - objemy a povrchy
pá 27.3.2020 47 Válec a kužel vzorce a jednoduché příklady
po 30.3.2020 48 zkoušení
čt 2.4.2020 ---
pá 3.4.2020 49 koule a její části
po 6.4.2020 50 zkoušení
čt 9.4.2020 půl maturita - písemka český jazyk
pá 10.4.2020 --- přijímací zkoušky
po 13.4.2020 52 přijímací zkoušky
čt 16.4.2020 půl opakování počítání povrchů a objemů těles
pá 17.4.2020 --- Velikonoce - Velký pátek
po 20.4.2020 --- Velikonoce
čt 23.4.2020 --- opakování
pá 24.4.2020 53 Soustava souřadnic – přímka, rovina, prostor, vzdálenost bodů, střed úsečky písemka
po 27.4.2020 --- opakování
čt 30.4.2020 --- státní svátek
pá 1.5.2020 54 oprava srovnávací písemné práce
po 4.5.2020 55 Body, souměrnost, vzdálenost bodů příklady a teorie
čt 7.5.2020 půl státní svátek vektorová algebra a analytická geometrie diplomová práce Jana Končela, studenta MFF UK
pá 8.5.2020 --- Orientovaná úsečka
po 11.5.2020 56 hodina nebude, soutěž v psaní
čt 14.5.2020 půl Vektor, velikost, umístění, Sčítání vektorů, násobení vektoru číslem, Skalární součin, Lineární závislost, nezávislost vektorů, Lineární kombinace, úhel mezi vektory, kolmost vektorů
pá 15.5.2020 --- praxe
po 18.5.2020 57 praxe
čt 21.5.2020 --- praxe
pá 22.5.2020 58 praxe vektor a orientovaná úsečka, vektor, umístění vektoru, sčítání, násobení číslem, lineární kombinace, lineární kombinace a násobky vektorů, odchylka vektorů
po 25.5.2020 --- praxe
čt 28.5.2020 --- praxe
pá 29.5.2020 --- Procvičování
po 1.6.2020 --- Přímka, parametrické vyjádření
čt 4.6.2020 --- Obecná rovnice přímky
pá 5.6.2020 --- Směrnicový tvar rovnice přímky
po 8.6.2020 59 Vzájemná poloha přímek
čt 11.6.2020 půl Vzájemná poloha přímek
pá 12.6.2020 60 Odchylka přímek obecný tvar rovnice přímky
po 15.6.2020 61 směrnicový tvar rovnice přímky
čt 18.6.2020 půl vzájemná poloha přímek
pá 19.6.2020 62
po 22.6.2020 63
čt 25.6.2020 půl
pá 26.6.2020 64
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz