www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika 3. E

DenČíslo hodinyProgramÚkol
bylo
čt 5.9.2019 1 úvodní hodina planimetrie - pomůcky: kružítko, pravítko, tužka, sešit bez linek; úvodní test
pá 6.9.2019 2 základní pojmy - bod, úsečka, polopřímka, přímka, křivka, plošný útvar Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
po 9.9.2019 3 konstrukce trojúhelníku, půlení úhlu Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
bude
čt 12.9.2019 4 konstrukce úhlů www.planimetrie.cz - stránky k učebnici; 1. kapitola - vzdálenosti, úsečky
pá 13.9.2019 5
út 11.9.2018 5 konstrukce úhlů
st 12.9.2018 6 poloroviny; úhel, pás 2. kapitola - poloroviny, poloprostory, konvexní útvary
pá 14.9.2018 7 úhly a jejich členění 3. kapitola - trojúhelníky, úhly
po 17.9.2018 půl jsem u maturit
st 19.9.2018 8 trojúhelníky; střed kružnice opsané, vepsané, výšky (a ortocentrum), těžnice (a těžiště)
st 19.9.2018 9 trojúhelníky - konstrukce středu opsané a vepsané kružnice písemka na pojmy z polorovin a úhlů
pá 21.9.2018 10 shodnost trojúhelníků 4. kapitola - shodnost geometrických útvarů
po 24.9.2018 půl kolmost, doplňkové úhly,
st 26.9.2018 8 konstrukční úlohy goniometrie a trigonometrie, diplomová práce Marie Motyčkové, studentky MFF UK
po 1.10.2018 půl opakování ZŠ - trojúhelníky a jejich konstrukce
st 3.10.2018 9 sinová a cosinová věta v obecném trojúhelníku opakovací písemka
pá 5.10.2018 10 sinová a cosinová věta v obecném trojúhelníku
po 8.10.2018 půl výpočty v pravoúhlém a obecném trojúhelníku
st 10.10.2018 11 shodnost trojúhelníků
pá 12.10.2018 12 podobnost trojúhelníků
po 15.10.2018 půl využití shodnosti a podobnosti, obsahy trojúhelníků
st 17.10.2018 13 pravoúhlý trojúhelník
pá 19.10.2018 14 využití podobnosti v příkladech
po 22.10.2018 půl trojúhelníky - zkoušení
st 24.10.2018 15 čtyřúhelníky rozdělení čtyřúhelníků
pá 26.10.2018 16 čtyřúhelníky - obvody, úhly, úhlopříčky, obsahy
pá 2.11.2018 17 čtyřúhelníky - obsahy
po 5.11.2018 půl opakování trojúhelníků
pá 9.11.2018 18 1. čtvrtletní práce
po 12.11.2018 půl oprava čtvrtletní práce
st 14.11.2018 19 pravidelné n-úhelníky Planimetrie - konstrukční úlohy diplová práce Štěpána Kurky, studenta MFF UK
pá 16.11.2018 20 pravidelné mnohoúhelníky otázky k přemýšlení
po 19.11.2018 půl procvičování, zkoušení
st 21.11.2018 21 kružnice, obvodové a středové úhly
pá 23.11.2018 22 části kružnice
po 26.11.2018 půl procvičování, zkoušení
st 28.11.2018 23 posloupnosti posloupnosti
pá 30.11.2018 24 rekurentní vztah a vzorec pro n-tý člen posloupnosti a řady - diplomová práce L. Šibravové z MFF UK; zadání, vlastnosti a speciální posloupnosti jsou vhodné i pro mé studenty
po 3.12.2018 25 zkoušení - kruh, kužnice, části, mnohoúhelníky příklady z maturitních písemek
st 5.12.2018 26 aritmetická posloupnost
pá 7.12.2018 27 Mistrovství republiky, ale suplován součet aritmetické posloupnosti
po 10.12.2018 půl aritmetická posloupnost
st 12.12.2018 28 součet aritmetické posloupnosti
pá 14.12.2018 29 procvičování aritmetické posloupností
po 17.12.2018 půl geometrická posloupnost
st 19.12.2018 30 vánoční hodina
pá 21.12.2018 --- jiný program
pá 4.1.2019 --- bude volno
po 7.1.2019 půl opakování aritmetické a geometrické posloupnosti příklady na procvičení a řešení
po 7.1.2019 31 geometrická posloupnost
pá 11.1.2019 32 součet geometrické posloupnosti, praktické využití posloupností
po 14.1.2019 půl opakování ke čtvrtletce - zkoušení
st 16.1.2019 33 2. čtvrtletní práce
pá 18.1.2019 34 oprava čtvrtletní práce
po 21.1.2019 půl příklady na procentuální přírůstek/úbytek
st 23.1.2019 35 základní pojmy finanční matematiky
pá 25.1.2019 36 Jednoduché úročení finanční matematika
po 28.1.2019 půl úrokovací období
st 30.1.2019 --- soutěž - korektura, ale poslal jsem příklady k procvičení
pá 1.2.2019 --- pololetní prázdniny
po 4.2.2019 půl složené úročení
st 6.2.2019 37 spoření, umořování dluhů písemka na jednoduché a složené úročení
pá 8.2.2019 38 spoření, umořování dluhů odvození vzorců pro spoření a umořování dluhů
po 11.2.2019 --- jarní prázdniny
st 13.2.2019 --- jarní prázdniny
pá 15.2.2019 --- jarní prázdniny
po 18.2.2019 půl zkoušení
st 20.2.2019 39 úvod do stereometrie úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
pá 22.2.2019 40 vzájemná poloha bodů, přímek a rovin video výklad stereometrie
po 25.2.2019 půl zkoušení - finanční matematika
st 27.2.2019 41 vzájemná poloha dvou přímek úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
pá 1.3.2019 42 vzájemná poloha přímky a roviny a něco náročnějšího - řezy těles, diplomová práce Kristýny Jurczykové, studentky MFF UK
po 4.3.2019 půl procvičování
st 6.3.2019 43 průniky těles a rovin, řezy těles
pá 8.3.2019 --- hodina po plese
po 11.3.2019 půl procvičování, zkoušení
st 13.3.2019 45 vzájemná poloha tří rovin a tří přímek
pá 15.3.2019 46 průniky mnohostěnů s přímkou a rovinou, řezy těles
po 18.3.2019 půl procvičování, zkoušení
st 20.3.2019 47 hranoly vzorce a jednoduché příklady
pá 22.3.2019 48 jehlany
po 25.3.2019 --- bude soutěž
st 27.3.2019 49 tělesa - objemy a povrchy
pá 29.3.2019 50 Válec a kužel
po 1.4.2019 půl zkoušení
st 3.4.2019 ---
pá 5.4.2019 52 koule a její části
po 8.4.2019 půl zkoušení
st 10.4.2019 --- maturita - písemka český jazyk
pá 12.4.2019 --- přijímací zkoušky
po 15.4.2019 --- přijímací zkoušky
st 17.4.2019 53 opakování počítání povrchů a objemů těles písemka
pá 19.4.2019 --- Velikonoce - Velký pátek
po 22.4.2019 --- Velikonoce
st 24.4.2019 54 opakování
pá 26.4.2019 55 Soustava souřadnic – přímka, rovina, prostor, vzdálenost bodů, střed úsečky příklady a teorie
po 29.4.2019 půl opakování vektorová algebra a analytická geometrie diplomová práce Jana Končela, studenta MFF UK
st 1.5.2019 --- státní svátek
pá 3.5.2019 56 oprava srovnávací písemné práce
po 6.5.2019 půl Body, souměrnost, vzdálenost bodů
st 8.5.2019 --- státní svátek
pá 10.5.2019 57 Orientovaná úsečka
po 13.5.2019 --- hodina nebude, soutěž v psaní
st 15.5.2019 58 Vektor, velikost, umístění, Sčítání vektorů, násobení vektoru číslem, Skalární součin, Lineární závislost, nezávislost vektorů, Lineární kombinace, úhel mezi vektory, kolmost vektorů vektor a orientovaná úsečka, vektor, umístění vektoru, sčítání, násobení číslem, lineární kombinace, lineární kombinace a násobky vektorů, odchylka vektorů
pá 17.5.2019 --- praxe
po 20.5.2019 --- praxe
st 22.5.2019 --- praxe
pá 24.5.2019 --- praxe
po 27.5.2019 --- praxe
st 29.5.2019 --- praxe
pá 31.5.2019 59 Procvičování
po 3.6.2019 půl Přímka, parametrické vyjádření
st 5.6.2019 60 Obecná rovnice přímky obecný tvar rovnice přímky
pá 7.6.2019 61 Směrnicový tvar rovnice přímky směrnicový tvar rovnice přímky
po 10.6.2019 půl Vzájemná poloha přímek vzájemná poloha přímek
st 12.6.2019 62 Vzájemná poloha přímek
pá 14.6.2019 63 Odchylka přímek
po 17.6.2019 půl
st 19.6.2019 64
pá 21.6.2019 65
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz