www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Informační technologie - 3. C2

pod odkazem Informační technologie vlevo se toho skrývá daleko více, než dám sem, a doporučuji, máte-li čas a chuť, se tam podívat.

1. + 2. hodina, 10. 9. 2018, zopakovali jsme základní vzorce, absolutní a relativní odkaz, vysvětlili si odkazy z listu na list (název listu!, je-li název s mezerou, pak je uvozen ' (Alt+039)), zobrazili jsme skrytý list a připomněli si automatické řady (Vyplnit - Řady), číselné a jiné řady, procento, mocnina, skryté sloupce, řádky

17. 9. 2018 - byl jsem u maturit

3. + 4. hodina, 24. 9. 2018, číselné a jiné řady, procento, mocnina, skryté sloupce, řádky, matematické funkce

5. + 6. hodina, 1. 10. 2018, funkce času, matematické funkce

7. + 8. hodina, 8. 10. 2018, tabulka jako databáze - formulář, souhrn; příklad na známky

9. + 10. hodina, 15. 10. 2018, funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, filtry, souhrny

11. + 12. hodina, 22. 10. 2018, funkce SVYHLEDAT na známky, filtry, rozšířené filtry

13. + 14. hodina, 5. 11. 2018, podmínky, rozšířené filtry

15. + 16. hodina, 12. 11. 2018, kontingenční tabulka; příklad na porovnání

17. + 18. hodina, 19. 11. 2018, kontingenční tabulka; příklad na porovnání

19. + 20. hodina, 26. 11. 2018, kontingenční tabulka naposledy

21. + 22. hodina, 3. 12. 2018, test na kontingenční tabulku, databáze - základní pojmy

23. + 24. hodina, 10. 12. 2018, XMl formát

25. + 26. hodina, 17. 12. 2018, XML a DTD

27. + 28. hodina, 7. 1. 2019, relační algebra

29. + 30. hodina, 14. 1. 2019 - ještě jednou relační algebra + příklad na známky

31. + 32. hodina, 21. 1. 2019 - jazyk SQL, prezentace o SQL, příkazy jazyka SQL

33. + 34. hodina, 28. 1. 2019 - agregační funkce: Avg(), Sum(), Min(), Max(), Count()

35. + 36. hodina, 4. 2. 2019 - příklad na známky v SQL, poprvé databáze v Access

37. + 38. hodina, 18. 2. 2019 - příklady v Access - formuláře, dotazy, sestavy

39. + 40. hodina, 25. 2. 2019 - příklady v Access - dotazy, sestavy, relace

41. + 42. hodina, 4. 3. 2019 - opakovací příklad v Access

43. a 44. hodina, 11. 3. 2019 - příklad na známky v Access

46. a 47. hodina, 18. 3. 2019 - seznámení s jazykem Logo, verze Berkeley Logo: první a druhé seznámení, úkoly kreslení obrázků, příkazy

48. a 49. hodina, 1. dubna 2019 - ukládání prostředí, experimentování

50. a 51. hodina, 8. dubna 2019 - vlastní příkazy - otáčení mnohoúhelníků, proměnná

15. dubna - přijímací zkoušky; 22. dubna - Velikonoční pondělí; 29. dubna - vyhodnocování přijímacích zkoušek

52. a 53. hodina, 6. května - textové a logické funkce

Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz