www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Informační technologie - 3. C2

pod odkazem Informační technologie vlevo se toho skrývá daleko více, než dám sem, a doporučuji, máte-li čas a chuť, se tam podívat.

1. + 2. hodina, 10. 9. 2018, zopakovali jsme základní vzorce, absolutní a relativní odkaz, vysvětlili si odkazy z listu na list (název listu!, je-li název s mezerou, pak je uvozen ' (Alt+039)), zobrazili jsme skrytý list a připomněli si automatické řady (Vyplnit - Řady), číselné a jiné řady, procento, mocnina, skryté sloupce, řádky

17. 9. 2018 - byl jsem u maturit

3. + 4. hodina, 24. 9. 2018, číselné a jiné řady, procento, mocnina, skryté sloupce, řádky, matematické funkce

5. + 6. hodina, 1. 10. 2018, funkce času, matematické funkce

7. + 8. hodina, 8. 10. 2018, tabulka jako databáze - formulář, souhrn; příklad na známky

9. + 10. hodina, 15. 10. 2018, funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, filtry, souhrny

11. + 12. hodina, 22. 10. 2018, funkce SVYHLEDAT na známky, filtry, rozšířené filtry

13. + 14. hodina, 2. 11. 2018, podmínky, rozšířené filtry

Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz