www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Informační technologie - 3. C1

pod odkazem Informační technologie vlevo se toho skrývá daleko více, než dám sem, a doporučuji, máte-li čas a chuť, se tam podívat.

1. + 2. hodina 4. a 6. 9. 2018, na začátek nic, druhou hodinu jsme zopakovali základní vzorce, absolutní a relativní odkaz, vysvětlili si odkazy z listu na list (název listu!, je-li název s mezerou, pak je uvozen ' (Alt+039)), zobrazili jsme skrytý list a připomněli si automatické řady (Vyplnit - Řady)

3. + 4. hodina 9. a 11. 9. 2018, číselné a jiné řady, procento, mocnina, skryté sloupce, řádky

Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz