www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Informační technologie - 3. C1

pod odkazem Informační technologie vlevo se toho skrývá daleko více, než dám sem, a doporučuji, máte-li čas a chuť, se tam podívat.

1. + 2. hodina 4. a 6. 9. 2018, na začátek nic, druhou hodinu jsme zopakovali základní vzorce, absolutní a relativní odkaz, vysvětlili si odkazy z listu na list (název listu!, je-li název s mezerou, pak je uvozen ' (Alt+039)), zobrazili jsme skrytý list a připomněli si automatické řady (Vyplnit - Řady)

3. + 4. hodina 11. a 13. 9. 2018, číselné a jiné řady, procento, mocnina, skryté sloupce, řádky

5. + 6. hodina, 18. a 20. 9. 2018, funkce času, matematické funkce

7. + 8. hodina, 25. a 27. 9. 2018, funkce času

9. a 10. hodina, 2. a 4. října 2018, příklad na známky, formuláře pro prohlížení tabulek

11. a 12. hodina, 9. a 11. října 2018, použití funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT; souhrny

13. a 14. hodina, 16.a 18. října 2018, použití filtrů a souhrnů, funkce COUNTIF, SUMIF

15. a 16. hodina, 23. a 25. října 2018, použití filtrů a rozšířených filtrů

17. hodina, 1. 11. 2018, příklad na známky SVYHLEDAT

>p>18. hodina, 8. 11. 2018, opakování souhrnů

Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz