www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Informační technologie - 3. C1

pod odkazem Informační technologie vlevo se toho skrývá daleko více, než dám sem, a doporučuji, máte-li čas a chuť, se tam podívat.

1. + 2. hodina 4. a 6. 9. 2018, na začátek nic, druhou hodinu jsme zopakovali základní vzorce, absolutní a relativní odkaz, vysvětlili si odkazy z listu na list (název listu!, je-li název s mezerou, pak je uvozen ' (Alt+039)), zobrazili jsme skrytý list a připomněli si automatické řady (Vyplnit - Řady)

3. + 4. hodina 11. a 13. 9. 2018, číselné a jiné řady, procento, mocnina, skryté sloupce, řádky

5. + 6. hodina, 18. a 20. 9. 2018, funkce času, matematické funkce

7. + 8. hodina, 25. a 27. 9. 2018, funkce času

9. a 10. hodina, 2. a 4. října 2018, příklad na známky, formuláře pro prohlížení tabulek

11. a 12. hodina, 9. a 11. října 2018, použití funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT; souhrny

13. a 14. hodina, 16.a 18. října 2018, použití filtrů a souhrnů, funkce COUNTIF, SUMIF

15. a 16. hodina, 23. a 25. října 2018, použití filtrů a rozšířených filtrů

17. hodina, 1. 11. 2018, příklad na známky SVYHLEDAT

>p>18. hodina, 8. 11. 2018, opakování souhrnů

19. hodina, 13. 11. 2018, kontingenční tabulka

20. hodina, 15. 11. 2018, kontingenční tabulka

19. hodina, 20. 11. 2018, kontingenční tabulka

20. hodina, 27. 11. 2018, kontingenční tabulka

21. hodina, 29. 11. 2018, kontingenční tabulka

22. hodina, 4. 12. 2018, databáze - základní pojmy

23. hodina, 6. 12. 2018, vytvoření databáze z tabulek

24. hodina, 11. 12. 2018, XMl formát

25. hodina, 13. 12. 2018, XML a DTD

26. hodina, 18. 12. 2018, XML a DTD

27. hodina, 20. 12. 2018, vánoční hodina

28. a 29. hodina, 8. a 10. 1. 2019, relační algebra

30. a 31. hodina, 15. a 17. 1. 2019, ještě jednou relační algebra a příklad na známky

32. + 33. hodina, 22. a 24. 1. 2019 - jazyk SQL, prezentace o SQL, příkazy jazyka SQL

34. + 35. hodina, 29. a 31. 1. 2019 - agregační funkce: Avg(), Sum(), Min(), Max(), Count()

36. + 37. hodina, 5. a 7. 2. 2019 - příklad na známky v SQL, poprvé databáze v LibreOffice Base

38. + 39. hodina, 19. a 21. 2. 2019 - příklady v LibreOffice Base - formuláře, dotazy

40. a 41. hodina, 26. a 28. 2. 2019 - příklady v LibreOffice Base - dotazy, sestavy, relace

42. a 43. hodina, 5. a 7. 3. 2019 - opakování v LibreOffice Base

44. a 45. hodina, 12. a 14. 3. 2019 - příklad na známky v LibreOffice Base

46. a 47. hodina, 19. a 21. 3. 2019 - seznámení s jazykem Logo, verze Berkeley Logo: první a druhé seznámení, úkoly kreslení obrázků, příkazy

48. hodina, 28. března 2019 - ukládání prostředí

49. hodina, 2. dubna 2019 - vlastní experimentování

50. hodina, 9. dubna 2019 - "pila"

51. hodina, 16. dubna 2019 - mnohoúhelníky a jejich otáčení

52. hodina, 23. dubna 2019 - textové funkce

53. a 54. hodina, 30. dubna a 2. května 2019 - textové a logické funkce

55. hodina, 9. května 2019 - programování hry hádání čísla

Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz