www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika 3. C

DenČíslo hodinyProgramÚkol
bylo
st 5.9.2018 1 úvodní hodina planimetrie s použitím GeoGebry
st 5.9.2018 2 úvodní test - co je to mnohoúhelník Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
pá 7.9.2018 3 základní pojmy - bod, úsečka, polopřímka, přímka, křivka, plošný útvar Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
po 10.9.2018 půl opakování - body, přímky, polopřímky 1. kapitola - vzdálenosti, úsečky
st 12.9.2018 4 poloroviny www.planimetrie.cz - stránky k učebnici
pá 14.9.2018 5 úhly, pásy 2. kapitola - poloroviny, poloprostory, konvexní útvary
bude
po 17.9.2018 půl jsem u maturit
st 19.9.2018 6 trojúhelníky písemka na pojmy z polorovin a úhlů; 3. kapitola - trojúhelníky, úhly
pá 21.9.2018 7 shodnost trojúhelníků 4. kapitola - shodnost geometrických útvarů
po 24.9.2018 půl kolmost, doplňkové úhly, trojúhelník - základní konstrukce, střed kružnice opsané, vepsané, výšky (a ortocentrum), těžnice (a těžiště)
st 26.9.2018 8 konstrukční úlohy goniometrie a trigonometrie, diplomová práce Marie Motyčkové, studentky MFF UK
po 1.10.2018 půl podobnost trojúhelníků v praxi
st 3.10.2018 9 podobnost trojúhelníků
pá 5.10.2018 10 čtyřúhelníky rozdělení čtyřúhelníků
po 8.10.2018 půl pravidelné n-úhelníky Planimetrie - konstrukční úlohy diplová práce Štěpána Kurky, studenta MFF UK
st 10.10.2018 11 pravidelné mnohoúhelníky
pá 12.10.2018 12 opakování, zkoušení
po 15.10.2018 půl 1. čtvrtletní práce otázky k přemýšlení
st 17.10.2018 13 oprava čtvrtletní práce
pá 19.10.2018 13 části kružnice
po 22.10.2018 půl kružnice, obvodové a středové úhly
st 24.10.2018 14 úvod do stereometrie příklady z maturitních písemek
pá 26.10.2018 15 vzájemná poloha bodů, přímek a rovin
st 31.10.2018 16 vzájemná poloha tří bodů, přímek a rovin
pá 2.11.2018 17 hodina nebude - jsem v Litovli
po 5.11.2018 půl průniky mnohostěnů s přímkou a rovinou, řezy těles
st 7.11.2018 18 vzdálenosti a odchylky úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
pá 9.11.2018 19 hranoly video výklad stereometrie
po 12.11.2018 půl hranoly úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
st 14.11.2018 20 jehlany
pá 16.11.2018 21 tělesa - objemy, povrchy a něco náročnějšího - řezy těles, diplomová práce Kristýny Jurczykové, studentky MFF UK
po 19.11.2018 půl tělesa - objemy a povrchy
st 21.11.2018 22 2. čtvrtletní práce
pá 23.11.2018 23 oprava čtvrtletní práce
po 26.11.2018 půl koule a její části
st 28.11.2018 24 komolý rotační kužel, komolý jehlan
pá 30.11.2018 25 komolé jehlany, kužely vzorce a jednoduché příklady
po 3.12.2018 půl posloupnosti
st 5.12.2018 26 rekurentní vztah a vzorec pro n-tý člen posloupnosti
pá 7.12.2018 27 aritmetická posloupnost posloupnosti a řady - diplomová práce L. Šibravové z MFF UK; zadání, vlastnosti a speciální posloupnosti jsou vhodné i pro mé studenty
po 10.12.2018 půl součet aritmetické posloupnosti
st 12.12.2018 28 procvičování aritmetické posloupností
pá 14.12.2018 29 geometrická posloupnost
po 17.12.2018 půl součet geometrické posloupnosti
st 19.12.2018 30 praktické využití posloupností
pá 21.12.2018 31 Jednoduché úročení
pá 4.1.2019 35 složené úrokování
po 7.1.2019 půl ples finanční matematika
st 9.1.2019 36 úrokovací období
pá 11.1.2019 37 spoření, umořování dluhů
po 14.1.2019 půl posloupnosti
st 16.1.2019 38
pá 18.1.2019 39
po 21.1.2019 půl
st 23.1.2019 40 maturitní praktická zkouška
pá 25.1.2019 41 3. čtvrtletní práce
po 28.1.2019 půl oprava čtvrtletní práce
st 30.1.2019 42 Soustava souřadnic – přímka, rovina, prostor, vzdálenost bodů, střed úsečky
pá 1.2.2019 43 procvičování
po 4.2.2019 půl Vektor, velikost, umístění příklady a teorie
st 6.2.2019 44 Sčítání vektorů, násobení vektoru číslem vektorová algebra a analytická geometrie diplomová práce Jana Končela, studenta MFF UK
pá 8.2.2019 45 Skalární součin, Lineární závislost, nezávislost vektorů, Lineární kombinace vektor, umístění vektoru, sčítání, násobení číslem, lineární kombinace
po 11.2.2019 půl Úhel mezi vektory, kolmost vektorů vektor a orientovaná úsečka
st 13.2.2019 46 Procvičování lineární kombinace a násobky vektorů
pá 15.2.2019 47 praxe odchylka vektorů
po 18.2.2019 půl praxe
st 20.2.2019 48 praxe
pá 22.2.2019 49 praxe
po 25.2.2019 půl Přímka, parametrické vyjádření
st 27.2.2019 50 Obecná rovnice přímky
pá 1.3.2019 51 Směrnicový tvar rovnice přímky parametrická rovnice přímky
po 4.3.2019 půl Vzájemná poloha přímek obecný tvar rovnice přímky
st 6.3.2019 52 Vzájemná poloha přímek směrnicový tvar rovnice přímky
pá 8.3.2019 53 Odchylka přímek vzájemná poloha přímek
po 11.3.2019 půl
st 13.3.2019 54
pá 15.3.2019 55
po 18.3.2019 půl
st 20.3.2019 56
pá 22.3.2019 57
po 25.3.2019 půl
st 27.3.2019 58
pá 29.3.2019 59
po 1.4.2019 půl
st 3.4.2019 60
pá 5.4.2019 61
po 8.4.2019 půl
st 10.4.2019 62
pá 12.4.2019 63
po 15.4.2019 půl
st 17.4.2019 64
pá 19.4.2019 65
po 22.4.2019 půl
st 24.4.2019 66
pá 26.4.2019 67
po 29.4.2019 půl
st 1.5.2019 68
pá 3.5.2019 69
po 6.5.2019 půl
st 8.5.2019 70
pá 10.5.2019 71
po 13.5.2019 půl
st 15.5.2019 72
pá 17.5.2019 73
po 20.5.2019 půl
st 22.5.2019 74
pá 24.5.2019 75
po 27.5.2019 půl
st 29.5.2019 76
pá 31.5.2019 77
po 3.6.2019 půl
st 5.6.2019 78
pá 7.6.2019 79
po 10.6.2019 půl
st 12.6.2019 81
pá 14.6.2019 82
po 17.6.2019 půl
st 19.6.2019 83
pá 21.6.2019 84
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz