www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika 3. C

video výklad stereometrieúlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
DenČíslo hodinyProgramÚkol
bylo
st 5.9.2018 1 úvodní hodina planimetrie s použitím GeoGebry
st 5.9.2018 2 úvodní test - co je to mnohoúhelník Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
pá 7.9.2018 3 základní pojmy - bod, úsečka, polopřímka, přímka, křivka, plošný útvar Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
st 12.9.2018 4 roviny, poloroviny www.planimetrie.cz - stránky k učebnici; 1. kapitola - vzdálenosti, úsečky
po 10.9.2018 půl jen 2. konstrukce úhlů
út 11.9.2018 5 konstrukce úhlů
st 12.9.2018 6 poloroviny; úhel, pás 2. kapitola - poloroviny, poloprostory, konvexní útvary
pá 14.9.2018 7 úhly a jejich členění 3. kapitola - trojúhelníky, úhly
po 17.9.2018 půl jsem u maturit
st 19.9.2018 8 trojúhelníky; střed kružnice opsané, vepsané, výšky (a ortocentrum), těžnice (a těžiště)
st 19.9.2018 9 trojúhelníky - konstrukce středu opsané a vepsané kružnice písemka na pojmy z polorovin a úhlů
pá 21.9.2018 10 shodnost trojúhelníků 4. kapitola - shodnost geometrických útvarů
po 24.9.2018 půl kolmost, doplňkové úhly,
st 26.9.2018 8 konstrukční úlohy goniometrie a trigonometrie, diplomová práce Marie Motyčkové, studentky MFF UK
po 1.10.2018 půl opakování ZŠ - trojúhelníky a jejich konstrukce
st 3.10.2018 9 sinová a cosinová věta v obecném trojúhelníku opakovací písemka
pá 5.10.2018 10 sinová a cosinová věta v obecném trojúhelníku
po 8.10.2018 půl výpočty v pravoúhlém a obecném trojúhelníku
st 10.10.2018 11 shodnost trojúhelníků
pá 12.10.2018 12 podobnost trojúhelníků
po 15.10.2018 půl využití shodnosti a podobnosti, obsahy trojúhelníků
st 17.10.2018 13 pravoúhlý trojúhelník
pá 19.10.2018 14 využití podobnosti v příkladech
po 22.10.2018 půl trojúhelníky - zkoušení
st 24.10.2018 15 čtyřúhelníky rozdělení čtyřúhelníků
pá 26.10.2018 16 čtyřúhelníky - obvody, úhly, úhlopříčky, obsahy
pá 2.11.2018 17 čtyřúhelníky - obsahy
po 5.11.2018 půl opakování trojúhelníků
pá 9.11.2018 18 1. čtvrtletní práce
bude
po 12.11.2018 půl oprava čtvrtletní práce
st 14.11.2018 19 pravidelné n-úhelníky Planimetrie - konstrukční úlohy diplová práce Štěpána Kurky, studenta MFF UK
pá 16.11.2018 20 pravidelné mnohoúhelníky otázky k přemýšlení
po 19.11.2018 půl procvičování, zkoušení
st 21.11.2018 21 kružnice, obvodové a středové úhly
pá 23.11.2018 22 části kružnice
po 26.11.2018 půl procvičování, zkoušení
st 28.11.2018 23 posloupnosti posloupnosti
pá 30.11.2018 24 rekurentní vztah a vzorec pro n-tý člen posloupnosti a řady - diplomová práce L. Šibravové z MFF UK; zadání, vlastnosti a speciální posloupnosti jsou vhodné i pro mé studenty
po 3.12.2018 půl vlastnosti posloupností
pá 30.11.2018 25 aritmetická posloupnost
po 3.12.2018 půl součet aritmetické posloupnosti
st 5.12.2018 26 procvičování aritmetické posloupností
pá 7.12.2018 27 geometrická posloupnost
po 10.12.2018 půl součet geometrické posloupnosti
st 12.12.2018 28 praktické využití posloupností
pá 14.12.2018 29 Jednoduché úročení
po 17.12.2018 půl složené úrokování finanční matematika
st 19.12.2018 30 úrokovací období
pá 21.12.2018 31 spoření, umořování dluhů
pá 4.1.2019 35 2. čtvrtletní práce
po 7.1.2019 půl oprava čtvrtletní práce
st 9.1.2019 36 úvod do stereometrie
pá 11.1.2019 37 vzájemná poloha bodů, přímek a rovin
po 14.1.2019 půl vzájemná poloha tří bodů, přímek a rovin
st 16.1.2019 38 hodina nebude - jsem v Litovli příklady z maturitních písemek
pá 18.1.2019 39 průniky mnohostěnů s přímkou a rovinou, řezy těles
po 21.1.2019 půl vzdálenosti a odchylky
st 23.1.2019 40 hranoly
pá 25.1.2019 41 hranoly
po 28.1.2019 půl jehlany úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
st 30.1.2019 42 tělesa - objemy, povrchy
pá 1.2.2019 43 tělesa - objemy a povrchy
po 4.2.2019 půl
st 6.2.2019 44 a něco náročnějšího - řezy těles, diplomová práce Kristýny Jurczykové, studentky MFF UK
pá 8.2.2019 45 koule a její části
po 11.2.2019 půl komolý rotační kužel, komolý jehlan
st 13.2.2019 46 komolé jehlany, kužely
pá 15.2.2019 47
po 18.2.2019 půl
st 20.2.2019 48 vzorce a jednoduché příklady
pá 22.2.2019 49
po 25.2.2019 půl
st 27.2.2019 50
pá 1.3.2019 51
po 4.3.2019 půl
st 6.3.2019 52
pá 8.3.2019 53
po 11.3.2019 půl
st 13.3.2019 54
pá 15.3.2019 55
po 18.3.2019 půl
st 20.3.2019 56
pá 22.3.2019 57
po 25.3.2019 půl
st 27.3.2019 58 maturitní praktická zkouška
pá 29.3.2019 59 3. čtvrtletní práce
po 1.4.2019 půl oprava čtvrtletní práce
st 3.4.2019 60 Soustava souřadnic – přímka, rovina, prostor, vzdálenost bodů, střed úsečky
pá 5.4.2019 61 procvičování
po 8.4.2019 půl Vektor, velikost, umístění
st 10.4.2019 62 Sčítání vektorů, násobení vektoru číslem
pá 12.4.2019 63 Skalární součin, Lineární závislost, nezávislost vektorů, Lineární kombinace
po 15.4.2019 půl Úhel mezi vektory, kolmost vektorů příklady a teorie
st 17.4.2019 64 Procvičování vektorová algebra a analytická geometrie diplomová práce Jana Končela, studenta MFF UK
pá 19.4.2019 65 praxe vektor, umístění vektoru, sčítání, násobení číslem, lineární kombinace
po 22.4.2019 půl praxe vektor a orientovaná úsečka
st 24.4.2019 66 praxe lineární kombinace a násobky vektorů
pá 26.4.2019 67 praxe odchylka vektorů
po 29.4.2019 půl Přímka, parametrické vyjádření
st 1.5.2019 68 Obecná rovnice přímky
pá 3.5.2019 69 Směrnicový tvar rovnice přímky
po 6.5.2019 půl Vzájemná poloha přímek
st 8.5.2019 70 Vzájemná poloha přímek
pá 10.5.2019 71 Odchylka přímek parametrická rovnice přímky
po 13.5.2019 půl obecný tvar rovnice přímky
st 15.5.2019 72 směrnicový tvar rovnice přímky
pá 17.5.2019 73 vzájemná poloha přímek
po 20.5.2019 půl
st 22.5.2019 74
pá 24.5.2019 75
po 27.5.2019 půl
st 29.5.2019 76
pá 31.5.2019 77
po 3.6.2019 půl
st 5.6.2019 78
pá 7.6.2019 79
po 10.6.2019 půl
st 12.6.2019 81
pá 14.6.2019 82
po 17.6.2019 půl
st 19.6.2019 83
pá 21.6.2019 84
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz