www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika - 2. C

DenČíslo hodinyProgramÚkol/poznámka
bylo
5. 9. 2017 1 vstupní hodina; opakovací test
6. 9. 2017 2 kvadratické rovnice - úplné, neúplné kvadratické rovnice
7./12. 9. 2017 půl procvičování kvadratických rovnic
11. 9. 2017 3 vztahy mezi kořeny a koeficienty vztahy mezi kořeny a koeficienty
13. 9. 2017 4 vzorec pro řešení kvadratických rovnic
13. 9. 2017 5 vzorec pro řešení kvadratických rovnic písemka - neúplné kvadratické rovnice a řešení pomocí vzorců
14./20. 9. 2017 půl řešení kvadratických rovnic
18. 9. 2017 --- jsem u maturit
20. 9. 2017 6 kvadratické rovnice písemka - kvadratické rovnice řešené pomocí vzorce; kvadratické rovnice na internetu
21./26. 9. 2017 půl příklady
25. 9. 2017 7 soustava lineární a kvadratické rovnice soustava lineární a kvadratické rovnice
27. 9. 2017 8 soustava lineární a kvadratické rovnice rovnice vedoucí na kvadratické rovnice
2. 10. 2017 9 iracionální rovnice iracionální rovnice
3./5. 10. 2017 půl procvičování soustavy lineárních rovnic
4. 10. 2017 10 iracionální rovnice písemka na kvadratické rovnice
9. 10. 2017 11 procvičování iracionálních rovnic a soustav lineární a kvadratické rovnice
10./12. 10. 2017 půl procvičování iracionálních rovnic a soustav lineární a kvadratické rovnice
11. 10. 2017 12 iracionální rovnice s více odmocninami
16. 10. 2017 13 příklady
17./19. 10.2017 půl příklady
18. 10. 2017 14 procvičování k čtvrtletce připomínám možnost čtvrteční hodiny a půl odpoledne
23. 10. 2017 15 procvičování
24. 10. 2017 --- nejsem tu, jsem na konferenci v Pardubicích!
25. 10. 2017 16 1. čtvrtletní práce
30. 10. 2017 --- ředitelské volno
31. 10./2. 11. 2017 půl Vietovy vztahy mezi kořeny a koeficienty
1. 11. 2017 17 oprava čtvrtletní práce
6. 11. 2017 18 Definice funkce, definiční obory; obory hodnot; lineární a konstantní funkce funkce
7./9. 11. 2017 půl procvičování funkcí
8. 11. 2017 19 kvadratická funkce suplována kvadratická funkce
13. 11. 2017 20 vlastnosti kvadratických funkcí
14./16. 11.2017 půl procvičování kvadratické funkce
15. 11. 2017 21 další vlastnosti kvadratických funkcí
bude
20. 11. 2017 22 kvadratické nerovnice kvadratické nerovnice
21./23. 11. 2017 půl příklady na kvadratické nerovnice
22. 11. 2017 23 kvadratické nerovnice
27. 11. 2017 24 mocninné funkce – sudá, lichá mocninné funkce (až pro x^5), racionální funkce, to jsou ty, kde je neznámá ve jmenovateli.
28./30. 11.2017 půl mocninné funkce
29. 11. 2017 25 nepřímá úměrnost
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz