www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika - 2. C

funkce a jejich vlastnosti

DenČíslo hodinyProgramÚkol/poznámka
bylo
5. 9. 2017 1 vstupní hodina; opakovací test
6. 9. 2017 2 kvadratické rovnice - úplné, neúplné kvadratické rovnice
7./12. 9. 2017 půl procvičování kvadratických rovnic
11. 9. 2017 3 vztahy mezi kořeny a koeficienty vztahy mezi kořeny a koeficienty
13. 9. 2017 4 vzorec pro řešení kvadratických rovnic
13. 9. 2017 5 vzorec pro řešení kvadratických rovnic písemka - neúplné kvadratické rovnice a řešení pomocí vzorců
14./20. 9. 2017 půl řešení kvadratických rovnic
18. 9. 2017 --- jsem u maturit
20. 9. 2017 6 kvadratické rovnice písemka - kvadratické rovnice řešené pomocí vzorce; kvadratické rovnice na internetu
21./26. 9. 2017 půl příklady
25. 9. 2017 7 soustava lineární a kvadratické rovnice soustava lineární a kvadratické rovnice
27. 9. 2017 8 soustava lineární a kvadratické rovnice rovnice vedoucí na kvadratické rovnice
2. 10. 2017 9 iracionální rovnice iracionální rovnice
3./5. 10. 2017 půl procvičování soustavy lineárních rovnic
4. 10. 2017 10 iracionální rovnice písemka na kvadratické rovnice
9. 10. 2017 11 procvičování iracionálních rovnic a soustav lineární a kvadratické rovnice
10./12. 10. 2017 půl procvičování iracionálních rovnic a soustav lineární a kvadratické rovnice
11. 10. 2017 12 iracionální rovnice s více odmocninami
16. 10. 2017 13 příklady
17./19. 10.2017 půl příklady
18. 10. 2017 14 procvičování k čtvrtletce připomínám možnost čtvrteční hodiny a půl odpoledne
23. 10. 2017 15 procvičování
24. 10. 2017 --- nejsem tu, jsem na konferenci v Pardubicích!
25. 10. 2017 16 1. čtvrtletní práce
30. 10. 2017 --- ředitelské volno
31. 10./2. 11. 2017 půl Vietovy vztahy mezi kořeny a koeficienty
1. 11. 2017 17 oprava čtvrtletní práce
6. 11. 2017 18 Definice funkce, definiční obory; obory hodnot; lineární a konstantní funkce funkce
7./9. 11. 2017 půl procvičování funkcí
8. 11. 2017 19 kvadratická funkce suplována kvadratická funkce
13. 11. 2017 20 vlastnosti kvadratických funkcí
14./16. 11.2017 půl procvičování kvadratické funkce
15. 11. 2017 21 další vlastnosti kvadratických funkcí
20. 11. 2017 22 kvadratické nerovnice kvadratické nerovnice
21./23. 11. 2017 půl příklady na kvadratické nerovnice
22. 11. 2017 23 kvadratické nerovnice
27. 11. 2017 24 kvadratické funkce a nerovnice
28. 11.2017 půl procvičování funkcí procvičovací příklady s výsledky
29. 11. 2017 25 mocninné funkce grafy mocninných funkcí online, graf funkce s x^5 online
4. 12. 2017 26 nepřímá úměrnost grafy lomených funkcí online
5./7. 12. 2017 půl nepřímá úměrnost, kvadratické nerovnice
6. 12. 2017 27 lomená funkce
11. 12. 2017 28 exponenciální funkce exponenciální funkce, výukový program k exponenciálním a logaritmickým rovnicím, verze 0.9, pozn.: chvilku to trvá, než se to načte
12./14. 12. 2017 půl hodnoty exponenciálních funkcí; lomená funkce
13. 12. 2017 29 exponenciální nerovnice a rovnice
20. 12. 2017 30 exponenciální rovnice
19./21. 12. 2017 půl exponenciální rovnice
21. 12. 2017 31 exponenciální rovnice opakovací příklady a řešení
3. 1. 2018 32 exponenciální rovnice exponenciální rovnice
8. 1. 2018 33 funkce, rovnice a nerovnice
9./11. 1. 2018 půl opakování/zkoušení - kvadratické a exponenciální funkce, rovnice a nerovnice
10. 1. 2018 34 2. čtvrtletní práce
15. 1. 2018 35 oprava čtvrtletní práce
16./18. 1. 2018 půl opakování/zkoušení - exponenciální rovnice
17. 1. 2018 36 exponenciální rovnice domácí procvičení s výsledky
22. 1. 2018 37 inverzní funkce povídání o prosté a inverzní funkci
23./25. 1. 2018 půl opakování/zkoušení - exponenciální rovnice
24. 1. 2018 38 logaritmická funkce vlastnosti logaritmických funkcí
29. 1. 2018 39 logaritmická funkce
23./25. 1. 2018 půl logaritmy a vlastnosti logaritmů podle definice
31. 1. 2018 40 vlastnosti logaritmů logaritmické rovnice
30. 1. 2018 půl exponenciální rovnice, funkce
12. 2. 2018 41 vlastnosti logaritmů
14. 2. 2018 42 logaritmická rovnice
13./15. 2. 2018 půl vlastnosti logaritmů
19. 2. 2018 43 exponenciální a logaritmické rovnice
21. 2. 2018 44 exponenciální a logaritmické rovnice
20./22. 2. 2018 půl exponenciální a logaritmické rovnice
26. 2. 2018 45 logaritmické rovnice a logaritmy
28. 2. 2018 46 logaritmické rovnice a logaritmy
27.2./1. 3. 2018 půl logaritmy
5. 3. 2018 47 grafy funkcí
7. 3. 2018 48 vlastnosti funkcí
6./8. 3. 2018 půl logaritmy a grafy funkcí
12. 3. 2018 49 řešení pravoúhlého trojúhelníku, trojúhelníky, Pythagorova věta, Euklidovy věty pravoúhlý trojúhelník
14. 3. 2018 50 pravoúhlý trojúhelník a funkce sin, cos, tg
13./15. 3. 2018 půl pravoúhlý trojúhelník a goniometrické funkce
19. 3. 2018 51 opakování pravoúhlého trojúhelníku a převodu úhlů
21. 3. 2018 52 úhel a jeho velikost, stupňová a oblouková míra převody stupňová a oblouková míra, zobrazení čísla na jednotkové kružnici
20. 3. 2018 půl procvičování
28. 3. 2018 53 jednotková kružnice jednotková kružnice a vše okolo ní
22./27. 3. 2018 půl jednotková kružnice - procvičování
4. 4. 2018 54 goniometrické funkce obecného úhlu definice funkcí, základní hodnoty goniometrických funkcí
9. 4. 2018 55 hodnoty goniometrických funkcí další vlastnosti
11. 4. 2018 56 goniometrické rovnice goniometrické rovnice
10. 4. 2018 půl procvičování
18. 4. 2018 57 goniometrické rovnice
17./19. 4. 2018 půl procvičování
23. 4. 2018 58 goniometrické rovnice
24./26. 4. 2018 půl procvičování
25. 4. 2018 59 goniometrické rovnice
bude
19.05.2018 60 opakování gon. rovnic
21.05.2018 61 goniometrické rovnice
22.05.2018 půl konstrukce funkce sinus konstrukce funkce sinus a cosinus pomocí jednotkové kružnice
26.05.2018 62 vlastnosti funkcí něco je zde, a něco jinde
28.05.2018 63 použití goniometrických funkcí v praxi
29.05.2018 půl funkce tg, cotg konstrukce funkce tangens a cotangens pomocí jednotkové kružnice
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz