www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika 1. C

DenČíslo hodinyProgramÚkol
bylo
út 05.09.2017 1 Seznámení s požadavky, učebnice, sešity, známkování
čt 07.09.2017 2 Informace o vstupní písemné práci ZŠ Dobřichovice - matematika - přehledné opakování učiva základní školy s rozšířením
pá 08.09.2017 3 Oprava vstupní písemné práce Základní pojmy matematiky
po 18.09.2017 --- jsem u maturity
út 19.09.2017 4 matematické symboly - jak je matematika budována, přirozená čísla - násobení a asociativnost, komutativnost Přirozená čísla
čt 21.09.2017 5 přirozená čísla - sčítání a vlastnosti, dělitelnost a prvočísla; nejmenší společný násobek Celá čísla
pá 22.09.2017 6 přirozená čísla - sčítání a vlastnosti, dělitelnost a prvočísla; nejmenší společný násobek
po 25.09.2017 8 přirozená čísla - sčítání, násobení a asociativnost, komutativnost, roznásobování závorek
út 26.09.2017 9 celá čísla - příprava na absolutní hodnotu
po 02.10.2017 10 celá čísla - absolutní hodnota
út 02.10.2017 11 Racionální čísla jako zlomky, porovnávání zlomků - rozšiřování a krácení, pravidla pro počítání se zlomky Zlomky
st 05.10.2017 12 Zkoušení - celá čísla
čt 06.10.2017 13 Převrácené číslo; násobení a dělení zlomků
po 09.10.2017 14 Zlomky a desetinná čísla, procvičování počítání se zlomky
út 10.10.2017 15 Racionální a iracionální čísla - důkaz existence Iracionální čísla, Absolutní hodnota a reálná čísla
st 11.10.2017 16 Zkoušení počítání se zlomky
čt 12.10.2017 17 Poměry písemka na zlomky
po 16.10.2017 18 Přímá úměrnost
út 17.10.2017 19 Trojčlenka
čt 19.10.2017 20 Nepřímá úměrnost
pá 20.10.2017 21 Slovní úlohy písemka na zlomky a čísla
po 23.10.2017 22 Procenta
po 30.10.2017 ---
út 31.10.2017 23 Podmnožina, sjednocení, průnik, rozdíl
čt 2.11.2017 24 Interval jako množina reálných čísel – osa, představa
pá 3.11.2017 25 Intervaly - procvičování písemka na úměrnost
po 6.11. 2017 26 Intervaly s absolutní hodnotou
út 7.11.2017 27 procvičování, zkoušení
čt 9.11.2017 28 procvičování, zkoušení
pá 10.11.2017 29 1. čtvrtletní práce
po 13.11. 2017 30 Mocniny s přirozeným exponentem mocniny s přirozeným exponentem
út 14.11.2017 31 Mocniny s přirozeným exponentem
čt 16.11.2017 32 Mocniny s přirozeným exponentem
po 20.11. 2017 34 Mocniny s celým exponentem mocniny s celým exponentem
út 21.11.2017 35 Mocniny s celým exponentem
čt 23.11.2017 36 Semilogaritmický tvar čísla zapsaná v semilogaritmickém tvaru
pá 24.11.2017 37 Procvičování mocnin písemka na mocniny s přirozeným exponentem
po 27.11. 2017 34 Druhé odmocniny procvičovací příklady na druhé odmocniny
út 28.11.2017 35 Druhé odmocniny - částečné odmocňování
pá 1.12.2017 36 Mocniny s celým exponentem - zkoušení
po 4.12.2017 37 Druhé odmocniny - usměrňování zlomků
út 5.12.2017 38 Třetí odmocniny procvičovací příklady na třetí odmocniny
čt 7.12.2017 39 Třetí odmocniny
pá 8.12.2017 40 Procvičování mocnin
po 11.12.2017 41 Odmocniny odmocniny a mocniny s racionálním exponentem
út 12.12.2017 42 Odmocniny
čt 14.12.2017 43 Odmocniny
pá 15.12.2017 44 Odmocniny
po 18.12.2017 45 Mocniny s racionálním exponentem - opakování procvičovací příklady na odmocniny
út 19.12.2017 46 Složitější příklady na mocniny s racionálním exponentem a částečné odmocnění
čt 21.12.2017 47 Mocniny s racionálním exponentem - opakování
čt 4.1.2018 48 Mocniny s racionálním exponentem - opakování procvičovací příklady na odmocniny
po 8.1.2018 49 Složitější příklady na mocniny s racionálním exponentem a částečné odmocnění
út 9.1.2018 50 Zkoušení
čt 11.1.2018 51 Mocniny s reálným exponentem
pá 12.1.2018 52 2. čtvrtletní práce
po 15.1.2018 53 Oprava 2. čtvrtletní práce
út 16.1.2018 54 Matematické výrazy definice základních pojmů
čt 18.1.2018 55 výrazy a mnohočleny - pojmy, definiční obor, základní použití počítání s mnohočleny
pá 19.1.2018 56 sčítání, odčítání, vytýkání a roznásobování výrazů výrazy
po 22.1.2018 57 vzorce (a+-b)^2, (a+b)(a-b) procvičovací příklady na vzorce
út 23.1.2018 58 součin výrazů, násobení číslem, výrazem, dělení mnohočlenu mnohočlenem dělení mnohočlenumnohočlenem
čt 25.1.2018 59 dělení mnohočlenu mnohočlenem
pá 26.1.2018 60 procvičování dělení
po 29.1.2018 61 zkoušení - dělení, násobení, vzorce
út 30.1.2018 62 vytýkání rozklad výrazů pomocí vytýkání, rozklad výrazů pomocí vzorců
čt 1. 2.2018 --- nebudu, jsem na soutěži
po 12.2.2018 63 vzorce s třetí mocninou vzorce s třetí mocninou a dělení mnohočlenů
út 13.2.2018 64 rozklady s vyššími mocninami a postupné rozklady
čt 15.2.2018 65 zkoušení - dělení a vytýkání
pá 16.2.2018 66 lomené výrazy
po 19.2.2018 67 krácení a rozšiřování lomených výrazů rozšiřování a krácení lomených výrazů
út 20.2.2018 68 sčítání a dočítání lomených výrazů sčítání lomených výrazů
čt 22.2.2018 69 procvičování lomených výrazů
pá 23.2.2018 70 násobení a dělení lomených výrazů násobení a dělení lomených výrazů
po 26.2.2018 71 násobení a dělení lomených výrazů
út 27.2.2018 --- hodina nebude
čt 1.3.2018 72 lomené výrazy opakovací příklady s výsledky
pá 2.3.2018 73 lomené výrazy
po 5.3.2018 74 opakování výrazy
út 6.3.2018 75 opakování výrazy
čt 8.3.2018 76 opakování výrazy
pá 9.3.2018 77 opakování výrazy
po 12.3.2018 78 zkoušení výrazů
út 13.3.2018 79 3. čtvrtletní práce
čt 15.3.2018 80 oprava čtvrtletní práce
pá 16.3.2018 --- hodina po plese
po 19.3.2018 81 lineární rovnice
út 20.3.2018 82 lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli lineární rovnice
čt 22.3.2018 83 lineární rovnice
pá 23.3.2018 84 zkoušení lineárních rovnic
po 26.3.2018 --- jsem na soutěži
út 27.3.2018 85 soustavy lineárních rovnic soustavy lineárních rovnic
út 3.4.2018 86 soustavy lineárních rovnic
po 9.4.2018 87 soustavy lineárních rovnic
út 10.4.2018 88 lineární nerovnice
pá 13.4.2018 89 lineární nerovnice a jejich soustavy
út 17.4.2018 90 lineární nerovnice s neznámou ve jmenovateli lineární nerovnice s neznámou ve jmenovateli
čt 19.4.2018 91 lineární nerovnice s neznámou ve jmenovateli
pá 20.4.2018 --- poslední zvonění
po 23.4.2018 92 lineární nerovnice s neznámou ve jmenovateli
út 24.4.2018 93 lineární nerovnice a rovnice s absolutní hodnotou lineární nerovnice s absolutní hodnotou
čt 26.4.2018 94 lineární nerovnice a rovnice s absolutní hodnotou
pá 27.4.2018 95 lineární nerovnice a rovnice s absolutní hodnotou
čt 3.5.2018 --- maturity
pá 4.5.2018 --- maturity
po 7.5.2018 --- ředitelské volno
čt 10.5.2018 96 lineární nerovnice a rovnice s absolutní hodnotou
pá 11.5.2018 97 lineární nerovnice a rovnice s absolutní hodnotou
po 14.5.2018 98 lineární nerovnice a rovnice s absolutní hodnotou
út 15.5.2018 99 lineární nerovnice a rovnice s absolutní hodnotou
st 16.5.2018 100 slovní úlohy na pohyb
bude
po 21.5.2018 101 slovní úlohy na směsi
út 22.5.2018 102 slovní úlohy na práci
st 23.5.2018 103 slovní úlohy
čt 24.5.2018 104 funkce všeobecně
pá 25.5.2018 105 lineární funkce
po 28.5.2018 106 funkce procvičování
út 29.5.2018 107 opakování vše o lineárních rovnicích, nerovnicích, funkcích
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz